SKAPER vil utbre evangeliet og utruste de troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

BIDRAG – Hvordan bidra økonomisk

Vi i SKAPER setter veldig stor pris på økonomiske BIDRAG. Vi har store planer og visjoner for arbeidet, og selv om vi kan drive organisasjonen fremover på frivillig basis på et lavt budsjett vil sterkere økonomi kunne fremskynde fremtidige planer kraftig. Dine gaver vil derfor kunne bety en stor forskjell i folks liv og deres forhold til vår Skaper, Jesus Kristus. Noen av våre ønsker for fremtiden er:

  • utvikle denne nettsiden til å bli enda bedre

  • utgi materiell som blant annet bøker, artikler og videoer

  • utvikle og korrigere skolemateriell

  • tilby talere og foredragsholdere

Tusen takk for dine gaver! Dine BIDRAG vil gjøre at UNDRING om livets store spørsmål blir til søken etter VITEN om skaperverket. Dette leder igjen til TRO på Ham som har skapt oss og lar oss GLEDE oss over Hans uendelige kjærlighet og nåde.

Vi har nå på plass en enkel givertjeneste med bruk av avtalegiro. Eller gaver kan settes inn på foreningen SKAPER sin konto:

3000 34 33737

Må Gud velsigne deg rikelig!

Les om andre måter BIDRA på

Hvordan bidra i bønn?
Hvordan bidra praktisk?
Hvordan bidra økonomisk?

Les om ting som BIDRAR til å ære vår Skaper:

Sitat som skaper engasjement

Derfor ... hevder vi at Moses talte bokstavlig, ikke allegorisk eller figurativt, dvs. at jorden, med alle dens skapninger, var skapt innen seks dager, slik Ordet sier. Hvis vi ikke forstår grunnen for dette, la oss forbli elever og overlate jobben som lærer til Den Hellige Ånd.~Martin Luther, (fra kommentarer til 1. Mos)