TRO – Bibelen

Hva er poenget med Bibelen?

Kroppen trenger mat. Hvis ikke kroppen får mat vil den etter hvert dø. Ingen er i tvil om hvordan de fysiske lovene virker inn på det rent kroppslige. I Bibelen lærer vi hvordan da de samme lovene gjør seg gjeldene for det åndelige området. Åndelig liv overlever heller ikke uten åndelig mat. Den åndelige maten er forkynnelsen av Guds Ord – Bibelens ord.

Djevelen prøver i Matteusevangeliet 4 å friste Jesus til å innta en alternativ mat. Samme strategi bruker den onde også i dag. Vi fristes lett til å ta for oss av alle mulige andre inntrykk, gode, fine og tilsynelatende oppbyggelige inntrykk, bare ikke rene ord for pengene rett fra Bibelen.

«La Kristi ord bo rikelig blant dere…». Slik formaner Paulus i Kolosserbrevet 3:16a. Vi gjør lurt i å følge hans oppfordring – rett og slett for å få næring for det åndelige livet. Et av de stedene som denne påfyllingen av næring pågår er når menigheten samles og Guds Ord forkynnes. Derfor så sier også Bibelen: «Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Hebreerbrevet 10:25

Kan man være kristen uten å gå i en menighet og uten å lese i Bibelen? La oss prøve med en parallell til det kroppslige. Kan jeg leve uten mat og uten å bevege meg inn på kjøkkenet? Svaret er ganske opplagt. Slik lever et menneske ikke så lenge om gangen. Næringsvett er ikke dumt verken i kroppslig eller åndelig sammenheng – ja i det lange løp er det faktisk livsviktig.

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Matteusevangeliet 4:4b

Les mer om temaer som skaper TRO:

 

  • Endeløse ættetavler

Endeløse ættetavler

  • Luther og skapelse

Luther og skapelsen

  • Guds Ord står fast

Guds Ord står fast

  • Guds Ord har skaperkraft

Guds Ord har skaperkraft!

  • Skapertro og frelse

Skapertro og frelse

  • Åndskampen om Skaperen

Åndskampen om Skaperen

  • Evolusjonens akilleshæler

Evolusjonens Akilleshæler

Sitat som skaper engasjement

Evolusjon er ikke noe du tror på – det er noe du forstår. Kreasjonisme, derimot, er selvvalgt overtro, den mørkeste middelalder transplantert til det tjueførste århundre – og det er ikke noe vi trenger å være tolerante overfor.~Erik Tunstad, Høgskolelektor