VITEN – Arkeologi

Hva er arkeologi? Hva kan det si om menneskenes opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Arkeologi, vitenskapen som studerer eldre tiders kulturforhold basert spesielt på  materiell kultur, men også naturvitenskapelige kilder. Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion. (Store Norske Leksikon)

Dette og mye mer ønsker SKAPER å gi svar på. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

  • Endeløse ættetavler

Endeløse ættetavler

  • Luther og skapelse

Luther og skapelsen

  • Guds Ord står fast

Guds Ord står fast

  • Guds Ord har skaperkraft

Guds Ord har skaperkraft!

  • Skapertro og frelse

Skapertro og frelse

  • Åndskampen om Skaperen

Åndskampen om Skaperen

Sitat som skaper engasjement

Feilen med allegorisering har vært kilden til mange onder, ikke bare åpnet det opp for en utblanding av den naturlige meningen i Skriften, men den gav også dristighet til å bruke allegori som fremste eksegetiske dyd.~John Calvin