VITEN – Arkeologi

Hva er arkeologi? Hva kan det si om menneskenes opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Arkeologi, vitenskapen som studerer eldre tiders kulturforhold basert spesielt på  materiell kultur, men også naturvitenskapelige kilder. Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion. (Store Norske Leksikon)

Dette og mye mer ønsker SKAPER å gi svar på. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

Noen milliarder fra eller til

En klar bekjennelse

Hva er ondskap?

Ja takk begge deler?

Mordforsøket på Guds karakter

  • Noah's ark

Skjell på fjell

Hvem skaper splittelse om skapelsen?

Sitat som skaper engasjement

Finnes det en smal og undertrykkende ortodoksi i tanke og mening innenfor vitenskapen? Ganske nær sannheten.~David Berlinski (agnostiker)