VITEN – Arkeologi

Hva er arkeologi? Hva kan det si om menneskenes opprinnelse og utvikling? Hva er sannhet og hva er antagelser?

Arkeologi, vitenskapen som studerer eldre tiders kulturforhold basert spesielt på  materiell kultur, men også naturvitenskapelige kilder. Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion. (Store Norske Leksikon)

Dette og mye mer ønsker SKAPER å gi svar på. Følg med!

Les mer og søk etter det som skaper VITEN:

  • Noah's ark

Skjell på fjell

  • Nye sannheter fra Bethel Church?

Nye sannheter fra Bethel Church?

Hvem skaper splittelse om skapelsen?

Klassiker i ny utgave

  • Vi ærer skaperen av himmel og jord på SKAPERKONFERANSEN 2018

SKAPERKONFERANSE 2018

Sannhet byttet ut med løgn

  • Endeløse ættetavler

Endeløse ættetavler

Sitat som skaper engasjement

Hvor overmåte flott er det guddommelige verk av den beste og største kunstner.~Nikolaus Copernikus (1473-1543)