Åndskampen om Skaperen

Hvordan er «åndskampen om Skaperen»? Hvordan forholder vi oss til naturvitenskapens ulike nivåer? Hva skiller empirisk vitenskap og historisk vitenskap?