Bidrag2017-03-04T16:39:27+01:00

UNDRING SØKER VITEN SKAPER TRO GIR GLEDENGASJERER BIDRAG

Vi har alle, som kristne, fått et kall om å engasjere oss i et bidrag. Og det er ikke et hvilket som helst bidrag. Jesus sa at all makt i himmel og på jord var gitt til Ham. Derfor engasjerer Jesus oss i det største bidraget av dem alle:

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28:19-20

SKAPER er bare en liten del av dette bidraget, men vi håper vårt BIDRAG vil gi Jesus ære som Herre og Frelse – og at du gjerne vil være med oss med ditt BIDRAG.

Bibelen holder fram et ideal for troen og det er å ha «full visshet». Det er kun mulig å ha full visshet i sin kristne tro dersom fundamentet for troen, nemlig at den viten vi har gir oss solid grunn for vår tro. Heldigvis gir Bibelens åpenbaring oss dette fundamentet og via måten Bibelen belyser skaperverket så forstår vi at det vi ser der underbygger Bibelens beretning og gir full visshet i troen. En slik tro skaper glede, og SKAPER ønsker at du skal få oppleve fullkommen glede i Kristus.

Med ditt BIDRAG kan du la andre …

  • UNDRE seg over livets spørsmål,

  • VITEN om både Bibelen og vitenskapens sannhet,

  • TRO og tillit til Gud som Skaper, akkurat slik Han har sagt det og

  • GLEDE seg i nåden og frelsen i Jesus

Vi i SKAPER håper alle mennesker skal få komme til sannhets erkjennelse og oppleve denne gleden. Derfor er det vi bruker tid og krefter på SKAPER. Vi håper du vil gi ditt BIDRAG slik at vi kan nå enda mer ut og kunne vinne Norge og Europa tilbake til et bibelsk verdensbilde for at folk skal kunne se hvem Jesus er.

Les mer om hvordan du kan BIDRA

Hvordan bidra i bønn?
Hvordan bidra praktisk?
Hvordan bidra økonomisk?

Les mer om andre ting som skaper GLEDE:

Sitat som skaper engasjement

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. ~1. Mosebok 1:1-3

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top