Hvordan bidra i bønn2017-03-04T16:38:56+01:00

BIDRAG – Hvordan bidra i bønn

Vi i SKAPER setter veldig stor pris på forbønn. Uten Guds ledelse og Guds nåde kan vi ikke gjøre noe som helst.

  • Be om at mennesker skal bli frelst gjennom vårt arbeid

  • Be om visdom i våre valg og prioriteringer

  • Be om at alt vi gjør skal være til ære for Gud vår Skaper

  • Be om at vi skal være grundige og sannferdige i alt vi omtaler og publiserer

  • Be om at Kristi sinnelag skal gjennomsyre all vår kommunikasjon

Tusen takk for din forbønn! Dine bønner er et BIDRAG til at UNDRING om livets store spørsmål blir til søken etter VITEN om skaperverket. Dette leder til TRO på Ham som har skapt oss og lar oss GLEDE oss over Hans uendelige kjærlighet og nåde.

Må Gud velsigne deg rikelig!

Les om andre måter BIDRA på

Hvordan bidra i bønn?
Hvordan bidra praktisk?
Hvordan bidra økonomisk?

Les om ting som BIDRAR til å ære vår Skaper:

Sitat som skaper engasjement

Gud skapte i sin visdom fluen, men han glemte å fortelle oss hvorfor.~Nash Ogden

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top