Biblical Creation

100,00 kr

2 på lager

I 200 år har kristne blitt fortalt at Bibelen ikke er klar på hvor lang tid det tok Gud å skape, eller hvor gammel jorden er. Men er det sant? Denne viktige presentasjonen ser på innvendinger som er blitt uttrykt mot synet på den unge jorden.

2 på lager

Kategori:

Beskrivelse

I 200 år har vestlige kristne blitt fortalt at Bibelen ikke er klar på hvor lang tid det tok å skape Gud, eller hvor gammel jorden er. Men er det sant? Denne viktige presentasjonen ser på partiske innvendinger som er blitt uttrykt mot synet på den unge jorden. Disse innvendingene inkluderer:

  • 1. Mosebok 1 er ikke en historisk fortelling som skal tas bokstavelig
  • For mye skjedde på dag 6 for at det kunne være 24 timer
  • 1 Mosebok 1 og 2 er motstridende skapelsesberetninger
  • Bibelen er ikke en vitenskapelig lærebok
  • 1. Mosebok 1 ble skrevet som en polemikk mot hedenske gamle nærøstenes skapelsesmyter

Du vil se at disse motstandene smuldrer under nøye undersøkelse med en åpen Bibel. (66 minutter)

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top