ENDETIDEN – en enkel oversikt

249,00 kr

3 på lager

Det er helt sikkert at Jesus kommer igjen! Vi vet AT Han kommer, vi vet HVORDAN Han kommer, men ikke NÅR Han kommer! Men Bibelen har mye å si oss om endetiden og tegnene som varsler Hans komme. Det er det denne boken handler om.

3 på lager

Kategori:

Beskrivelse

Framstillingen bygger på den overbevisning at: «Guds profeterte Ord går klart, konkret og bokstavelig i oppfyllelse på historiens arena.»

Alle de vanskelige tema drøftes og begrunnes:

  • Frelse eller fortapelse?
  • Hvem er Antikrist?
  • Er tusenårsriket å forstå bokstavelig?
  • Når kommer bortrykkelsen?
  • Hva menes med Dyrets merke? osv.

Dette gjøres med ydmyk respekt for og med en grunnleggende tillit til at Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord. Jesu sa: «Jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer»

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top