Ungt univers fullført på en uke

199,00 kr

Tomt på lager

Denne doktorgradsavhandlingen gir sterke logiske, vitenskapelige og eksperimentelle begrunnelser for at bibelbasert kristendom har en overlegen sannsynlighet for å være riktig, sammenliknet med ateisme og alle religiøse livssyn. Forfatteren argumenterer for at vi kan stole på at de 66 bøkene i Bibelen er Gud-inspirerte og uten feil, og han argumenterer overbevisende for at Gud skapte ut av ingenting ved sitt ord for rundt 6000 år siden og fullførte dette arbeidet etter seks ordinære dager. Tre forskjellige bibelske grunner, som hver enkelt er tilstrekkelig til å forkaste all makro-evolusjon, blir behandlet i detalj.

Tomt på lager

Kategori:

Beskrivelse

Ungt univers fullført på en uke – Skriftens trøsterike skapelses-budskap

I denne avhandlingen gir Ivar Kristianslund sterke logiske, vitenskapelige og eksperimentelle begrunnelser for at bibelbasert kristendom har en overlegen sannsynlighet for å være riktig, sammenliknet med ateisme og alle religiøse livssyn.

Kort, men tydelig indikerer han hvorfor vi kan stole på at de 66 bøkene i vår Bibel er Gud-inspirerte og uten feil. Han argumenterer overbevisende for at Gud skapte ut av ingenting ved sitt ord for rundt 6000 år siden og fullførte dette arbeidet etter seks ordinære dager. Tre forskjellige bibelske grunner, som hver enkelt er tilstrekkelig til å forkaste all makro-evolusjon, blir behandlet i detalj.

Kristianslund går dypt inn på å finne bibelske, kulturelle og andre forklaringer på hvorfor det kunne være mulig for dominerende naturvitenskap, historisk vitenskap og teologi å ta så feil på sentrale punkter. Han forsvarer også sine synspunkter ved å vise til relevant oppdatert vitenskapelig litteratur av høy kvalitet. Kristianslund utfyller

også eksisterende litteratur ved original Bibel-basert tenkning. Han behandler flere forhold som sjelden er dekket i skapelses-litteraturen og framsetter velbegrunnede forslag for å revurdere og omskrive deler av dominerende vitenskap, historie og teologi.

Til tross for det faglige nivået, kan det meste av denne avhandlingen leses med fordel av ikke-akademikere. Her finner man også interessant lesing som berører mange Bibel-relaterte spørsmål som sjelden blir diskutert.

Ivar Kristianslund ble født i Fredrikstad i 1934. Han er meget velutdannet og har allsidig erfaring. I tillegg til flere andre grader, har han tre opparbeidede doktorgrader fra anerkjente institusjoner. Han har en omfattende akademisk karriere innen landbruk, økonomi, økonometri, statistikk og teologi, og har undervist i statistikk og vitenskapelig metode på alle nivåer i fire tiår. Kristianslund er også en erfaren husdyravler og bonde. Han er gift med Leikny og de har 8 barn og 29 barnebarn.

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top