Serien «Universet» på NRK1/NRK TV bygger på et naturalistisk verdenssyn, selv om programleder Brian Cox har forsøkt å knytte an til visse religiøse forestillinger gjennom tidene. Livet kan bli til av seg selv på en planet, hvis de rette forutsetninger er tilstede, for det har jo skjedd her på jorden, får vi høre. Og «Big Bang»-teorien skal nå være «bevist» gjennom romteleskop-observasjoner. Men ved nærmere ettersyn blir det klart, at Cox «forveksler» antakelser med beviser.

Her i vår (2023) har man på NRK1 kunnet følge en BBC-serie om «Universet». Det var den kjente fysikk-professoren Brian Cox som sto i spissen for denne programserien fra 2021 (alle de fem programmene kan ennå i skrivende stund sees på NRK TV).

Livets antatte «av seg selv»-tilblivelse på jorden

Tankevekkende har det vært å se hvordan Cox i denne programserien har tatt utgangspunkt i religiøse forestillinger, for eksempel om solen som en guddom (ref.: seriens 1. program: «Sola – Livskjelda»). For Cox’ naturalistiske verdenssyn gjør jo at han kan være med på å tilkjenne solen en viktig rolle i livets tilblivelse her på jorden, selv om han selvsagt ikke ser noe behov for å tilbe verken solen eller andre materielle objekter.

Selv om Cox må innrømme at ingen kan forklare hvordan livet har oppstått her på jorden, så påstår han likevel at vi har «bevis» fra vår egen planet på at liv kan oppstå av seg selv på en planet, for «vi vet at her på jorden oppstod det liv så fort det kunne, etter at jorden var dannet og hadde fått hav på overflaten» (sitat fra 2. program: «Framande klodar»). Men en antakelse om at livet her på jorden har oppstått av seg selv er selvsagt ikke det samme som et bevis for at det virkelig har skjedd!

Romteleskop-observasjoner hevdes å bekrefte «Big Bang»-teorien

Seriens femte og siste program: «Big Bang – før soloppgangen» ble sendt 31/5-23. Her hevder Cox bla. at man nå har bevist at «Big Bang»-teorien stemmer overens med det vi kan iaktta. Beviset skal være romteleskop-observasjoner fra 2013 («The Planck Image»), som Cox hevder stemmer med hva man på grunnlag av «Big Bang»-teorien hadde forutsagt.

Cox sier: «Vi beviste [gjennom disse romteleskop-observasjonene] at vår historie om skapelsen ikke er en myte». Underforstått: til forskjell fra blant annet de første versene i Bibelens skapelsesberetning, som litt tidligere i programmet hadde blitt sitert.

Men Cox «glemmer» å fortelle, at den superraske inflasjonen av universet som «Big Bang»-teorien forutsetter, ikke lar seg forklare ut fra de naturlover som Cox ellers er veldig opptatt av, og som han sier gjelder overalt i universet!

Tolkningen av de romteleskop-observasjonene han viser til, bygger altså på en antatt inflasjon av universet som ikke kan forklares ut ifra gjeldende fysiske lover, og som derfor må karakteriseres som metafysisk spekulasjon!

Men nye romteleskop-observasjoner motsier «Big Bang»-teorien!

Nå har vi så – etter at Cox’ programserie ble ferdigstilt i 2021 – fått nye romteleskop-observasjoner som ikke stemmer med «Big Bang»-teorien. Det fremgikk bla. av en artikkel i Dagen 13/4-23 om noen av de oppdagelser som utsendelsen av det nye «James Webb Space Telescope» har ført til:

«I februar førte oppdagelsen av seks store galakser fra 500–700 millioner etter Big Bang til at noen astronomer stilte spørsmål ved standardmodellen [hvilket i praksis vil si «Big Bang»-teorien]. Disse galaksene, også observert av Webb-teleskopet, var større enn antatt mulig så kort tid etter universets fødsel. Hvis det bekreftes, kan det bety at standardmodellen trenger en oppdatering. … Webb-teleskopet har observert mulige galakser enda nærmere Big Bang, men de har ennå ikke blitt bekreftet»

Konklusjon

Enda en gang har vi på NRK1 i beste sendetid fått servert en programserie, der en naturalistisk lære om livets og universets tilblivelse forkynnes som naturvitenskapelig bevist sannhet (jf. Cox’ bruk av ordene «evidence» og «proved» i de her omtalte deler av henholdsvis 2. og 5. program).

Men ved nærmere ettersyn, så viser «bevisene» seg å være metafysisk begrunnede antakelser, som ikke kan rokke noe ved sannheten i Guds ord:

Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans åndepust.
Salme 33,6

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salme 33,9

For mer vedrørende denne problematikken, se artikkel publisert 26.11.2022 på nettsidene til Creation Ministries International: New Images from the James Webb Telescope. Do they challenge the Big Bang?