På et værbitt fjell i Tasmania finst det en storslagen, relativt nylig oppdaget klynge med huon-furutrær (Lagarostrobos franklinii) som har blitt kalt «verdens eldste kjente levende organisme». Det har vært hevdet i avisartikler at det som ser ut som hundrevis av trær tettpakket på et hektar stort område, egentlig utgjør ett og samme tre, ettersom alle disse trærne ser ut til å ha identisk DNA. Man tror at i løpet av årenes løp har «snø presset greinene ned på bakken, der de har slått rot». (The Sydney Morning Herald, 28.jan 1995, side 1)

Media rapporterte at forskere definitivt hadde funnet verdens «eldste levende organisme» i disse tasmanske huon-furutrærne. En forsker som arbeidet med prosjektet sa: «Vi har slett ikkje hevdet noe slikt».

Det er vanskelig å se hvordan et tre kan være eldre enn den bibelske storflommen, så om den annonserte alderen på «mer enn 10500 år» skulle være riktig, ville det være en alvorlig utfordring for den gammeltestamentlige kronologien. Det er faktisk framlagt påstander i media om at treet «kan være 30000 eller 40000 år gammelt».

Har så disse dateringene kommet for dagen gjennom kjerneprøver av årringene i hovedstammen? Ikke overraskende er svaret, «nei». Kilden til den rapporterte «alderen» kan vise seg å være en «omtrentlig gjetning» basert på kjerneboringer fra et vann nedenfor fjellet, som inneholder huon-furupollen. Det er m.a.o opplagt basert på langt flere antagelser og usikre faktorer enn datering ut ifra årringer. Selv det tilsynelatende fraværet av forskjeller i DNA virker ikke å være 100% sikkert, om enn sannsynlig.

Det viser seg at tradisjonell årring-datering av alt treverk som vokser på plassen så langt ikke har gitt en alder over 4000 år. Dette er godt innenfor alderen til de eldste levende Metusalem-furuene som har rundt 4600 årringer, og som fortsatt er verdens eldste levende organismer. (Metusalemfuru el. bristlecone pine er stedegen for Rocky Mountains i USA)

En av forskerne som arbeider med prosjektet har kommet med en uttalelse via epost der han slår fast at de kun har sagt at det er mulig at disse trærne kan vise seg å tilhøre et mye eldre tre som nå er under bakken, men at en slik konklusjon slett ikke er gitt på forhånd. Han sa: «Media bestemte seg for å kjøre historien om at forskere under sitt arbeid i Tasmania med sikkerhet har funnet den eldste levende organismen i verden. Vi har på ingen måte kommet med slike påstander».

Dersom det var en verdensomfattende flom for ca. 5000 år siden, skulle ingenting levende kunne være eldre enn det. Det er fortsatt en del usikre faktorer når det gjelder datering ved hjelp av årringer, som på ingen måte er absolutt (f.eks. kan trærne danne mer enn én vekstring per år). Ikke desto mindre er det verdt å merke seg at de maksimale årring-dateringene av levende trær faller akkurat innenfor denne tidsrammen. Dersom noen trær er i stand til å leve i 4000 år, synes det ikke å finnes noen grunn bortsett fra Bibelens storflom, for hvorfor ingen av dem har levd mye lenger.

 

Første gang publisert i Creation 17, no 3 (June 1995): 26-27.

https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/living-tree-8000-years-older-than-christ/

http://creation.com/living-tree-8000-years-older-than-christ