Det er en stor glede for SKAPER å kunne presentere vår første utgivelse ca. et halvt år etter at foreningen så dagens lys. Et fruktbart og verdsatt samarbeid med Hermon Forlag har ført til at DVD’en Evolusjonens Akilleshæler nå er tilgjengelig tekstet på norsk.

Hva inneholder filmen?

Evolusjonens akilleshæler er filmen der 15 vitenskapsmenn fra hele verden med doktorgrader i relevante fag tar frem de mest kjente argumenter for evolusjon og avkler dem ut fra empirisk vitenskap. Alt fra cellebiologi til geologi og astronomi får stå sin prøve i møte med fakta og logikk. Gang på gang får vi se hvordan forklaringene på evolusjon ikke holder mål i møte med vitenskapelige funn og metode og hvordan de i stedet heller i retning av ideologiske slutninger.

Hvem er filmen for?

Evolusjonens akilleshæler er filmen for både leke og lærde som ønsker grundig innføring og oversikt over det som i utgangspunktet er kompliserte fagfelt, men som ved systematisk presentasjon blir en sammenhengende historie om hvordan Bibelens urhistorie og ikke evolusjonsteorien passer best med de vitenskapelig fakta som ligger på bordet. Filmen er viktig fordi den gir vitenskapelige argumenter i kampen mot en ideologisk lære som ødelegger for tillit til Bibelen og brukes til å sette spørsmålstegn ved om det i det hele tatt finnes en skaper. DVD’en anbefales for ungdomsskoleelever og oppover. Litt interesse for tema skader ikke, men har du først det, kan filmen gjerne ses både 1, 2 og 3 ganger. En kjemperessurs for lærere, studenter og menigheter.

Hvor får jeg tak i filmen?

Filmen kan bestilles hos Hermon eller ved å sende epost til post@skaper.no