Professor Glenn-Peter Sætre, en av Norges fremste evolusjonsforskere ved Universitetet i Oslo, henviser i en artikkel til det han omtaler som dårlige konstruksjoner i menneskekroppen. Disse «evolusjonens feilskjær» legger han frem som bevis mot teorien om en intelligent designer. Men hvilke feilskjær henviser han til? Og motbeviser de en skaper?

Evolusjonen er en fantastisk og spennende prosess, som har kommet opp med en rekke kreative løsninger. Men det gir ikke mening å påstå at det er en intelligent skaper som styrer denne prosessen.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Intelligent Design (ID)

Teorien professor Sætre omtaler kalles Intelligent Design, forkortet ID. Intelligent Design (ID) sier i korte trekk at observasjoner av blant annet kompleksitet i naturen gir grunnlag for å hevde det står en intelligent designer bak. ID hevder selv de ikke identifiserer hvem eller hva denne intelligente designeren er. Likevel er det en kjensgjerning at de aller fleste innen ID er kristne og personlig vil henvise til Bibelens Gud som den intelligente designeren. I Norge er stiftelsen BioCosmos den største organisasjonen som fremmer ID. De har mer utfyllende svar på spørsmålet; Hva er Intelligent Design?

Foreningen SKAPER mener Bibelen tydelig forteller oss hvem skaperen av himmel og jord er, nemlig vår Herre og Gud, Jesus Kristus. Jesus er den intelligente skaperen. Vi mener Bibelen klart forteller oss både hvordan og når Gud skapte jorden, plantene, dyrene og mennesket. ID-bevegelsen mottar mye kritikk for deres teorier om en intelligent designer. SKAPER og andre kreasjonister får ikke mindre kritikk, og selv ID-bevegelsen tar i flere tilfeller avstand fra ung-jord-kreasjonister. Det må vi tåle og det må aldri lede oss til å respondere annet enn på en måte som er til ære for Ham som har skapt oss og gitt oss nåden.

Professorens påstander

Følgende trekk ved menneskekroppen trekker professor Sætre frem som eksempel på «uintelligent design», og hevder med det de støtter evolusjonsteorien fremfor intelligent design-teorien.

  • Farlige barnefødsler på grunn av trang fødselskanal.
  • C-vitaminer vi mennesker ikke klarer å produsere selv.
  • Luftrøret og svelget i samme rør.
  • Visdomstenner til besvær.
  • Blindtarmens plager og mangel på funksjon.
  • Et mangelfullt øye med dårlig design.

I denne artikkelen vil jeg kommentere disse påstandene og la det være opp til leseren å vurdere i hvilken grad dette støtter teorien om en intelligent Skaper eller en utviklingsteori.

For ordens skyld ønsker jeg å anerkjenne professor Sætres kunnskap innen biologi. Han har en enormt dypere kjennskap til biologi enn meg. En professor i biologi bidrar til mye god kunnskap for samfunnet og vår forståelse av livet rundt oss. Temaene jeg her berører er knyttet til teorier rundt livets opphav og utvikling. Professor Sætre anerkjenner evolusjonsteorien som beste forklaring på opprinnelsen til livet vi ser rundt oss i dag. Jeg mener Bibelens beretning om Guds overnaturlige skapelse og inngripen i naturen er den beste forklaringen på opprinnelsen til livet vi ser rundt oss i dag.

Den underliggende teorien man holder seg til vil styre hvilke konklusjoner man kommer til ut fra de observasjonene vi gjør. Professor Sætre har et syn som er støttet av et stort flertall forskere. Dette er derfor ikke en kritikk av kun professor Sætre, men også de aller fleste andre som hevder evolusjonsteorien representerer virkeligheten om livets opprinnelse. Også de kristne som holder seg til evolusjonsteorien vil måtte ta stilling til konsekvensene sett i forhold til hva Bibelen sier.

Hva er det så professor Sætre hevder er uintelligent design?

Farlige barnefødsler

Et åpenbart eksempel på «uintelligent design» i menneskekroppen er at kvinnene har en trang fødselskanal, som gjør barnefødsler både farligere og mer smertefulle enn hos andre arter.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Allerede første påstand forstår vi kristne grunnlaget for. Her har den intelligente designeren, Bibelens Gud, fortalt oss hvorfor en barnefødsel er smertefull. Vi leser i 1. Mosebok 3:16 om barnefødselens rolle i konsekvensen av syndefallet: «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn, med smerte skal du føde.«. Å vite dette gjør det nok ikke lettere for en vordende mor å bringe frem barnet, og en ikke-kristen vil nok ikke akseptere dette som noen gyldig forklaring, men dette er slik vår Gud og Skaper har forklart det.Men er det noen annen rasjonell forklaring på smertefull barnefødsel gjennom trang fødselskanal? Vel, professor Sætre berører selv temaet ved å foreslå at bekkenet kunne vært vesentlig bredere. Men …

… man kan jo tenke seg at det vil bli vanskelig å gå oppreist på to bein med et veldig bredt bekken …

– Professor Glenn-Petter Sætre

Altså ville ikke det nødvendigvis vært noe mer intelligent. Men kan det gjøres noe med selve bekkenet?

En kreativ «designer» eller ingeniør ville ikke hatt store problemer med å finne på en annen løsning. Barnefødslene kunne for eksempel gått mye lettere hvis fødselskanalen munnet ut litt høyere opp på kroppen, i det beinfrie området mellom bekkenet og ribbeina. Der trenger ikke fosteret passere gjennom en trang åpning i skjelettet på veien ut.. Denne løsningen er allerede utviklet av mennesker, og den heter keisersnitt.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Jo, det ville virkelig vært «kreativt» å unngå bekken-problemet ved å plassere skjeden i nærheten av navlen heller, men hadde det vært mer intelligent? Skulle da også menns kjønnsorgan plasseres i nærheten av navlen for å tilpasses kvinnens kjønnsorgan? Eller ønsker professoren at kjønnsorgan beholdes på normalt sted mens kun fødselskanalen flyttes til navleområdet? Det hevdes å stå en intelligent designer bak skaperverket – ikke en «kreativ» designer. Vel og merke er Gud absolutt kreativ, men aldri uintelligent.

Dessuten, henvisningen til den menneskelige løsningen, keisersnitt, kan da ikke hevdes å være mer intelligent enn Skaperens fødselsordning. Det er den naturlige fødselsordningen som anbefales som ben beste. Blant annet av Oslo Universitetssykehus. Keisersnitt utføres aller helst kun i tilfeller der mors eller barns liv og helse står i fare.

C-vitaminer

Kroppene våre klarer heller ikke å syntetisere det livsviktige C-vitaminet, i motsetning til andre pattedyr.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Det hevdes menneskets DNA inneholder inaktive gener for syntetisering av C-vitaminer. Jeg kjenner ikke til om dette er korrekt eller om forskere kun antar at disse genene hadde hatt denne funksjonen. Men kanskje Gud opprinnelig skapte Adam og Eva med evnen til å syntetisere C-vitamin, men at dette genet i generasjonene etter har blitt deaktivert eller via mutasjoner blitt mistet. Da Gud skapte Adam og Eva kan vi ut fra Bibelen forstå det slik at Gud skapte dem med helt perfekte gener – uten noen mangler eller mutasjoner. Etter syndefallet ville sykdom og mutasjoner ført til gradvis mer skadet genmateriale. Dette ser vi fortsetter den dag i dag. Genetikeren John Sanford sier at hver enkelt person viderefører ca. 100 skadelige mutasjoner til sine etterkommere. Om vi mennesker har mistet en tidligere god funksjon støtter ikke det på noen god måte en teori om gradvis evolusjon fra enkelt til mer komplekst liv. Det er mer en baklengs evolusjon. Teorien om en Skapers perfekte skapning som har opplevd et syndefall med dens konsekvenser vil i mye større grad bli støttet av en slik degenerering.

Luftrøret og svelget

Menneskekroppen er til og med konstruert slik at det kan være farlig å spise! Både maten som skal ned til magen og lufta som skal inn i lungene kommer jo inn gjennom det samme svelget, og holder følge helt ned til der hvor luftrøret og spiserøret skiller lag. Hva som havner hvor styres av en klaff – epiglottis – som ofte er litt for treg, og hvis maten havner i luftrøret kan du rett og slett dø av det. Det hadde vært smartere hvis maten og lufta kom inn i menneskekroppen via helt separate kanaler

– Professor Glenn-Petter Sætre

Jeg bruker min epiglottis flere hundre ganger daglig. Så langt i livet har jeg én gang satt noe i halsen som jeg strevde omtrent 5 sekunder med å få opp selv. Det var riktignok min egen tåpelighet at jeg ikke tygget appelsinbåten godt nok før jeg svelget den. Og her var det faktisk luften i lungene mine som hjalp meg å få opp noe som var for stort for spiserøret. Professor Sætre sin påstand om at klaffen (epiglottis) ofte er litt for treg kan ikke baseres på vanlige personer med normal helse. Kanskje enkelte mennesker har en tregere klaff og oftere opplever problemer. Uansett, det å svelge noe i feil rør kan være livsfarlig. Kunne ikke Gud skapt oss med separat spiserør og luftrør?

Vel, det kunne Gud selvsagt, men hvilke andre komplikasjoner kunne det skapt? Å ha to rør ville krevd at kroppen måtte vedlikeholdt dobbelt så mange rør. Det måtte vært dobbelt så stor plass til rørene. For ikke å få mat og drikke i luftrøret kunne du ikke hatt luftrøret koblet til munnen. I så fall kun til nesen. Stemmebåndet måtte naturligvis vært i luftrøret, så mennesket ville ikke ha kunnet snakke slik vi gjør nå. Prøv selv hvordan det ville vært ved å lukke tennene sammen, leppene sammen og presse tungen fast i ganen. Prøv så å si noe som på en eller annen måte kan gi mening for de rundt deg. Vi kunne nok lært oss å kommunisere på et visst nivå, men å ha en særlig intelligent samtale ville vært tungvint, for å si det mildt.

Et kombinert rør for føde og luft er tydeligvis en effektiv, fornuftig og intelligent løsning. Enormt mange dyr har det og vi mennesker lever i all hovedsak veldig godt med en slik multifunksjonell anordning.

Visdomstennene

Jeg kan også nevne visdomstennene som eksempel på en dårlig konstruksjon i menneskekroppen. De har dårlig kvalitet, og det er ofte ikke plass til dem i kjeven.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Dette synes jeg er et bedre eksempel med en reell utfordring. Veldig mange mennesker har problemer med sine visdomstenner. De får betennelser, tennene kommer ikke frem, de kommer skjevt frem eller de skaper andre komplikasjoner. Kan Gud virkelig ha skapt visdomstennene så elendige?

Dette er kanskje et enda tydeligere eksempel på noe som de to verdensbildene «evolusjon fra urcelle til urmaker» og «skapt unikt av Gud» vil gi forskjellige konklusjoner på. Er vi utviklet fra enkle livsformer gradvis til dit vi er i dag eller har Gud skapt mennesket for bare få tusen år siden? I det første verdensbildet er dårlige visdomstenner et eksempel på evolusjon som enda ikke har blitt tilpasset vårt levesett. I det andre verdensbildet er dårlige visdomstenner et resultat av syndefallet og menneskets etterfølgende genetiske forfall. Ved skapelsen ville visdomstennene hatt fullgod funksjon. I dag er visdomstennene sammen med andre svakheter ved kroppen vår et synlig og merkbart bevis på at vi lever i en fallen verden.

Blindtarmen

Og hva skal vi med blindtarmen? Den har ingen funksjon og kan som kjent lett bli betent. 

– Professor Glenn-Petter Sætre

Hva kan vi si til denne påstanden?

Vel, først og fremst må jeg oppklare at det er forskjell på det vi i dagligtalen kaller blindtarm og det vitenskapen kaller blindtarm. Dette vet professor Sætre også, så jeg presiserer her at Sætre nok henviser til blindtarmsvedhenget (også kalt appendix), altså den mindre utveksten som vi i dagligtalen kaller blindtarmen. Innen legevitenskapen er blindtarmen (kalt Cecum) en mye større del av tykktarmen. Blindtarmsvedhenget er koblet til blindtarmen. Det er dette vedhenget en som oftest får betennelse i.

Så, påstanden til Sætre er at blindtarmen (vedhenget) ikke har funksjon. La oss se hva noen almenne kilder sier om dette.

Blindtarmen (Cecum) er nyttig, og skaper et beskyttet miljø for bakterier som er nødvendige for å bryte ned næringsstoffer. Vedhenget (appendix) er viktig for immunforsvaret.

Wikipedia

Veggen er bygd opp som den øvrige tarmen, men er særlig rik på lymfatisk vev, av samme slag som mandlene (tonsillae) i svelget, slik at blindtarmvedhenget kan sies å inngå i kroppens forsvarssystem mot infeksjon.

Store Norske Leksikon

Og nå tyder amerikanske undersøkelser på at blindtarmen kanskje virker som et trygt tilholdssted for tarmbakterier som bidrar til å fordøye maten vi spiser og hindrer skadelige mikroorganismer i å spre seg.

Bakteriene ligger som et slimlag – som kalles en biofilm – på blindtarmens innvendige overflate og yter tilsynelatende vårt immunforsvar aktiv hjelp med både å danne og holde biofilmen ved like. Det er først nylig man har påvist biofilm i tarmen, og det har vist seg at størstedelen av den befinner seg i blindtarmen. Forskerne tror at bakteriene som ligger i blindtarmen, kan støtes ut og gjenskape en sunn bakterieflora i resten av tarmsystemet når dårlig mage har skylt ut tarmene etter en matforgiftning.

Illustrert Vitenskap

Det kan se ut til at påstanden om manglende funksjon i blindtarmen ikke er godt støttet. Gjennom historien har vitenskapsmenn flere ganger tatt feil i forhold til funksjoner i kroppen. I begynnelsen av 1900-tallet var listen over såkalte «rudimentære organ» i menneskekroppen på rundt 100 tilfeller. Altså at rundt 100 organ i menneskekroppen var påstått å være rester etter evolusjonen som i dag ikke hadde noen funksjon i kroppen. Slik som mandlene. De trodde man inntil for få tiår siden ikke hadde funksjon. Blindtarmen tror noen i dag ikke har funksjon. Kirurgene velger i større og større grad å unngå å fjerne mandler og blindtarmer fordi man både kan kurerer betennelser og sykdommer på andre måter, samt at organene kan være viktige spillebrikker blant annet i vårt immunforsvar.

Et mangelfullt øye

Blekksprutene har forresten et øye som likner mye på vårt, bortsett fra at det er mye bedre! Netthinnen hos blekksprutene har nemlig ikke en blind flekk, fordi «kablene» som frakter elektriske signaler fra de lysfølsomme cellene i netthinnen tas ut på baksiden av netthinnen.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Menneskets øyne hevder altså Sætre er dårligere designet fordi vi har en «blind flekk». Men la oss se hva som ville skjedd dersom vi hadde blekksprutøyne.

En blekksprut lever under vann. Vannet har en god evne til å filtrere ut det skadelige lyset fra solen, som infrarødt og ultrafiolett lys. Dette lyset er skadelig for øyets lysfølsomme celler. For blekkspruten er ikke dette noe problem siden vannet filtrerer bort det skadelige lyset. Men hva med oss mennesker?

Siden vi ikke lever under vann må øyet vårt beskyttes på en annen måte. Våre lysfølsomme celler er riktignok som Sætre hevder, baklengs. Lyset må passere nerver, blodårer og vev på sin vei til den lysfølsomme cellen. Men nettopp det faktum er med på å filtrere ut skadelig lys og beskytte synet. Dessuten finnes egne slags lystrakter som leder lyset til den lysfølsomme cellen, noe som kompenserer noe for de «baklengse» cellene. Den «blinde flekken» er også kompensert for i stor grad – ved at vi menneskers øyne begge vender fremover og ved at hjernen fyller inn omkringliggende innhold i synsinntrykket, når bare det ene øyet er i bruk. Mekanismene som styrer dette er ikke dårlige men tvert imot geniale.

Oppsummering

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Jes 55:9

Slik uttrykker Gud det. Menneskets tanker er for ingenting å regne mot Guds tanker og hans visdom. Det gjelder både mine tanker og professor Sætres tanker. Men Gud er for oss en kilde til visdom.

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud. Hans pris varer til evig tid. Sal 111:10

Det er smått utrolig å lese Sætres betraktninger sett i lys av hvordan slike betraktninger tidligere har blitt tilbakevist. Gang på gang har det vist seg at det mennesker tidligere trodde var unyttige innretninger, eller til og med dårlig konstruerte funksjoner, i virkeligheten viste seg å si mest om vår begrensede kunnskap. Ettertiden viste nemlig at det i stedet var snakk om geniale konstruksjon som hadde langt flere og mer detaljerte funksjoner enn det vi tidligere visste.

Å etterprøve påstander, konklusjoner og teorier er viktig. Det trekker også professor Sætre frem:

I vitenskapen fremsetter vi hypoteser og tester dem, og så forkaster vi de hypotesene som ikke kan bekreftes. På den måten kommer vi stadig nærmere og nærmere sannheten, men en slik tenkemåte er helt fraværende hos tilhengere av ID. De plukker isteden fram naturlige fenomener de synes er litt rare, og så hevder de at fenomenene ikke kan forklares med evolusjonen. Ergo må det finnes en designer.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Sætre kritiserer ID-bevegelsen for å ikke teste hypoteser og forkaste det som ikke kan bekreftes. Men har han belegg for å kunne hevde at en slik tankegang er fraværende hos tilhengere av ID? Eller bruker Sætre her selv de metoder han kritiserer ID for å gjøre i sin kritikk av ID?

Men ID-tilhengerne bryr seg dessverre ikke om at argumentasjonen deres blir tilbakevist gang på gang. Alle de «uforklarlige» eksemplene de trekker fram, lar seg forklare ved hjelp av evolusjonsteorien.

– Professor Glenn-Petter Sætre

Jeg lar meg stadig forbause over hvor mange krumspring evolusjonstilhengere må gjøre for å bare henge med de stadig nye vitenskapelige oppdagelsene som gjøres. Kanskje spesielt innen genteknologien der enormt mange teorier bygget på morfologiske faktorer må revideres når genetiske data viser et helt annet bilde.

Ikke-kristne evolusjonister, teistiske evolusjonister (TE), intelligent design-tilhengere (ID) og vi kristne ung-jord-kreasjonister (UJK) har alle den samme naturen rundt oss. Vi har alle de samme bevisene. Vi kan gjøre de samme observasjonene. Men på bakgrunn av alt dette vi observerer av bevis i naturen vil vi komme til forskjellige konklusjoner, hypoteser og teorier. Alle bevis ligger åpent foran oss.

For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.

Romerne 1:19-23

Søk sannheten mens den er å finne! Studer Guds Ord! Studer naturen rundt deg! Be om at Gud skal hjelpe deg å finne sannheten om verden vi lever i.

Men aller mest – søk Herren! Himmelens og jordens skaper fortjener all ære, takk og lovprisning for sitt verk, for nåden, for kjærligheten, for frelsen.