Kristne som anerkjenner evolusjonsteorien (ET), ofte kalt teistiske evolusjonister, har flere utfordringer. Ikke bare ut fra Bibelens skapelsesberetning og Noahs flom, men også ut fra vitenskapelige observasjoner. Hvilke utfordringer er dette, og hva betyr det for Bibelens troverdighet?

Artsdannelse

I henhold til ET er artsdannelse opprinnelsen til alle dagens arter. Nye arter kan oppstå ved at en gruppe individ blir adskilt fra å få avkom med andre. I artikkelen Ekstrem innavl hos norske og svenske ulver fra forskning.no publisert 29. november 2017 ser vi hva som kan skje (og som vi forventer vil skje) når en liten gruppe individer på denne måten skilles fra å få avkom med andre.

«Det mest slående som kommer fram i den nye undersøkelsen, er den ekstreme mangelen på genetisk variasjon hos en del individer.»

Innavl

Mangel på genetisk variasjon betyr at individet har mistet variasjonen tidligere individ hadde. Dette ser vi i for eksempel avl av hund. Når en puddel kun føder valper med krøllete pels er det fordi den har mistet genetisk informasjon for annen type pels. Men problemet med avl er da også innavl, med de genetiske komplikasjoner det medfører. Hunder ønsker vi skal ha et visst utseende, men samtidig være friske. Det er en vanskelig kombinasjon. En slags ønsket innavl, men uten innavlens negative konsekvens. Dessverre ser vi at dette fører til store helsemessige utfordringer i mange av dagens  hunderaser. Artikkelen fortsetter…

«Vi visste fra før av, ved å se på stamtavlene, at det er mange svært innavlede ulver i Skandinavia. Men når alle har felles stamfedre og stammødre, betyr det at den faktiske innavlen i selve genmaterialet kan være en god del større enn det man forventer fra stamtreet.»

Artikkelforslag: Klokketro på evolusjon

Felles avstamming

En felles forfar (og formor) fører til innavl. Det er et genetisk problem og fører til en genetisk flaskehals (liten variasjon) og stor fare for genetiske sykdommer. Likevel er en felles forfar (felles avstamning) selve kjernen i ET. Ikke bare i opprinnelsen til de forskjellige artene, men også slekt, familie, orden, klasse, osv.

ET lærer at det skal være en gradvis økning av genetisk informasjon og variasjon fra enkel til mer avansert livsform. I snitt gjennom historien skal derfor forfedrene ha vært enklere og hatt mindre genetisk informasjon og variasjon enn etterkommerne. Er det dette vitenskapen viser? Observerer vi dette i naturen i dag?

Artikkelforslag: SKAPER tror på evolusjon*

Hva sier så Bibelen?

Skapelsesteorien (ST) lærer at felles forfar hadde mer genetisk informasjon (større genetisk variasjon), mens etterkommerne gradvis får et mindre utvalg (blir mer like hverandre), nettopp slik vi observerer i naturen og i avl, og slik den nevnte artikkelen viser. Av hvert slag dyr på jorden hadde Noah med seg to individ (flere av noen slag) på arken. Deres genetiske variasjon dannet grunnlaget for de forskjellige arter vi ser rundt oss i dag. Et eksempel på ett av dyreslagene Noah hadde med om bord har på få tusen år blitt til løve, tiger, gepard, gaupe, katt, panter, osv. Dette opprinnelige dyreslaget var katteslaget, noe som nok vil tilsvare kattefamilien (Felidae). Kattefamiliens (katteslagets) forfar og formor fra Noahs ark hadde altså stor genetisk variasjon. Stor nok til all den variasjon vi i dag ser innen kattefamilien. Og lurer du på om det virkelig kunne bli så mange forskjellige kattedyr på så kort tid kan du jo bare se til hundeverdenen. Hvor stor variasjon er det der? Hvor lang tid tok det? Og ikke minst, hvilken utvikling ser vi i genetikken hos hundene? Får de mer eller mindre genetisk informasjon og variasjon?

Tillit til Bibelen – tillit til vitenskapen

Tilliten til Bibelens beretning om både skapelsen og Noahs flom som historiske virkelige hendelser kan vi derfor ha både av teologiske og vitenskapelige grunner. Men å påstå at verden ble skapt av Gud på bare 6 dager er blant mange veldig kontroversielt. Og å påstå at Noahs flom var en virkelig global hendelse får mange til å reagere. Det er forståelig sett i lys av dagens paradigme, men så mener vi da også at dagens paradigme ikke er en korrekt fremstilling av verdens historie.

Likevel, til tross for dagens paradigme, kan vi ha tillit til vitenskapen også, når den bygger på empiriske data og ikke på ideologi. Og vi kan med stor glede se at vitenskapen støtter det Bibelen allerede har fortalt oss. At Gud skapte dyrene – hvert etter sitt slag – og slik ble det.

Hvilken herlig tid det er å være kristen! Og tenk hvilken nådefull og mektig Skaper og Frelser vi har!