GLEDE2017-03-04T16:32:50+01:00

UNDRING SØKER VITEN SKAPER TRO GIR GLEDENGASJERER BIDRAG

Vi kan GLEDoss i Gud sitt skaperverk. Vi kan GLEDoss i Jesus sitt frelserverk. Som Guds barn kan vi GLEDoss i Hans nåde.

«La alle som søker deg, fryde og glede seg i deg!» Salme 40:17

Og selv om denne verden er full av sykdom, naturkatastrofer, krig og mange andre vonde ting vet vi at det ikke for alltid skal være slik. Når Gud var ferdig med å skape jorden, plantene, dyrene og menneskene sa Han at det var «overmåte godt». Når Adam syndet sluttet verden å være overmåte god. Men én dag skal alt igjen bli overmåte godt.

«Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper!» Jesaja 65:17-18

SKAPER sine GLEDE-sider er for barn og unge. Vi vil gi alle barn og unge mulighet til å se hvordan Gud skapte universet og verden nettopp slik Han sier det helt i starten av Bibelen.

Hør gjerne på sangen «Skapt, ønska og elska» av LaKris.

Les mer om andre ting som skaper GLEDE:

Sitat som skaper engasjement

Matematikk er alfabetet med hvis hjelp Gud har beskrevet universet. ~Galileo Galilei

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top