Foreldrenes Skaper2017-03-07T11:11:56+01:00

GLEDE – Foreldrenes Skaper

“Jeg tror ikke på Gud fordi vi kommer fra apekatter”.

Med åpent vindu ligger jeg en sommerdag under dyna med migrene. Det er nabogutten, 4 år, som snakker med min sønn.«Den største gaven er Jesus, Guds Sønn». Det er presten som taler til en stappfull kirke på julaften. Jeg hører så tenåringsjenta ved siden av meg hviske til venninnen sin, «Hvem bryr seg? «

«For dem som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerbrevet 11:6

Hvordan kommer man til tro? «Troen kommer av det budskapet en hører», sier Romerbrevet 10:17. Hva var da budskapet til apostelen Paulus? «Han samtalte med dem ut fra skriftene. (Det gamle testamente). Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa: «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias».» Apostlenes Gjerninger 17:2-3

Mange som hørte Paulus omvendte seg til Gud og ventet fra den dagen på Guds Sønn fra himlene (1.Tessalonikerne 1:10). Bibelens store bilde gir mening. Gud skapte en god jord i begynnelsen hvor dyr spiste planter. Døden kom med Adam og Evas fall. For å rense jorden, må Gud først brenne den opp. Bare den som er rettferdig vil overleve dommedag. Derfor døde Jesus; for å dekke oss med hans rettferdighet.

Imidlertid lærer man i dag allerede i barnehagen at jorden ikke var god i begynnelsen. Men hvem var det som hørte budskapet til Paulus? Det var de fornemste greske kvinner som kom til tro (Apg17:4). ‘Grekere’ (dvs ikke-jøder) trodde på millioner av år med død og lidelse før syndefallet. Grunnen til det er historisk. Når evolusjonslæren snakker om tiden før menneske ble til, er det ikke lenger empirisk vitenskap. Det er umulig å bruke den vitenskapelige metoden på fortiden. Man kan ikke eksperimentere eller observere den. Om man er evolusjonist eller ungjordkristen, handler det om tro. Hvilken tro passer best med fakta? Det er det store spørsmålet og SKAPER gir deg svar.

Så, hvorfor tror noen at vi kommer fra apekatter? Vel, evolusjonsteorien sier ikke at vi stammer fra apekatter men at mennesker og apekatter stammer fra samme forfar – et apelignende dyr. Mer om det kan du lese under spørsmålet; Hvor kommer vi fra?

Les mer om andre ting som skaper GLEDE:

Sitat som skaper engasjement

Vitenskap bringer mennesker nærmere Gud. ~Louis Pasteur (1822-1895)

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top