Gud skapte en god jord i begynnelsen. Adam og Eva var Guds barn og alle var venner. Dyrene spiste bare planter. Det var ingen som ble syk eller døde. Alt var rettferdig. Adam og Eva trengte ikke vanlige klær. De hadde på en måte usynlige rettferdighetsklær. De trodde på Gud. Men så gikk det galt. Slangen kom og Adam og Eva hørte på slangen, ikke på Gud. Selv om Gud hadde gitt dem så mye godt. Nå ble ting urettferdig og dumt. Adam og Eva mistet sine rettferdighetsklær.

Det var et stort problem fordi Gud er hellig. Vi kan sammenligne det med solen. Solen er bra. Den gir oss lys og liv og varme. Men hvis vi ikke har solkrem eller klær på oss, blir vi solbrent. For å bo sammen med Gud, må vi ha rettferdighetsklær. En dag skal Jesus komme tilbake for å brenne opp døden og alt som er dumt. Da vil han lage en ny fin verden hvor Gud kan bo sammen med oss som Guds barn. Gud er rettferdig så vi trenger alle rettferdighetsklær.

Adam og Eva trengte rettferdighetsklær. Et uskyldig dyr, kanskje et lam, måtte dø for at Gud kunne lage klær av skinn til dem. Det var det første dyret som døde. Dyret var et bilde på Jesus. Jesus kalles Gud lam. Han døde på korset for oss så at vi kan få rettferdighetsklær. Tenk, han tok vår skyld og ga oss sine rettferdighetsklær i stedet. Men Jesus sto også opp igjen! Og en dag skal vi også stå opp.

Jesus skal komme tilbake som konge. Han skal skape en ny himmel og en ny jord og den vil bli like fin og god som i begynnelsen. Da tror jeg at også det lammet som måtte dø for Adam og Evas skyld skal få bli med. Og tenk, så skal vi få bo sammen med Jesus for alltid.