SKAPERs nye videosatsing lanseres med «Mordforsøket på Guds karakter» som første tema. Jogeir Lianes leder oss gjennom temaet.

Guds karakter er blitt forsøkt ødelagt av moderne mennesker. Angrepene har kommet fra både troende og ikke-troende. Hvorfor vitnes det falskt om Gud? Hvorfor får ikke Bibelens vitnesbyrd om Gud status som sannhet?

Du kan se videoen på YouTube. Har du tips eller ideer til hvilke temaer SKAPER bør ta opp? Ta kontakt!