Har du tenkt over at Guds Ords troverdighet og virkekraft ikke bare handler om skapelsen av verden og universet i fortiden. Gud skaper noe i dag også, på akkurat samme måte som han en gang skapte i begynnelsen. Guds Ord har skaperkraft!

Guds ords virkekraft

Bibelen er Guds ord helt fra første vers. Første gang dette med Guds ord blir tematisert er allerede i det tredje verset. Der står det ”Gud sa: Bli lys!”. Det neste som skjer er at lyset blir til. Gud taler det til eksistens. Det er Guds ord som skaper lyset. Det blir til ved Guds ord. Guds Ord har skaperkraft! I Salme 33 gis det en tolkning av hva som egentlig skjedde i skaperakten. Der står det kort og godt slik i vers 9:

  • For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33:9

Paulus snakker i romerbrevet 4:17 om Gud som:

  • …kaller på det som ikke er til, som om det var til. Rom 4:17b

Så skjer det altså at det blir til når Gud taler. Slik er virkekraften av Guds Ord.

Gud kan skape det han nevner – i motsetning til oss. Guds skaper av intet. Vi som er skapt i den kreative Guds bilde skaper også mye, men alltid med utgangspunkt i det Gud har skapt. Vi evner ikke å skape av intet og våre ord har ingen iboende skaperkraft. Våre ord kan rive ned og bygge opp, men de kan ikke skape av intet. Guds Ord kan det – fortsatt i dag.

Av denne grunn er det knyttet store løfter til forkynnelsen av Guds Ord, også i dag. Når vi leser i Bibelen – Guds Ord eller når vi forkynner Bibelens Ord i dag vil Gud virke med sin skaperkraft. Også i dag ønsker han å skape lys og liv.

Guds Ord skaper det nye mennesket

Mange mennesker får daglig oppleve hvordan deres mørke hjerte blir fylt med Guds lys som skapes når hans Ord blir forkynt inn i hjertet. Slik har jeg opplevd det selv mange ganger også. I 2. Korinterbrev 4:6 står det:

  • For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 2Kor 4:6

Det aller tøffeste med Guds Ord er at akkurat slik Gud ved sitt ord talte ting til eksistens i begynnelsen slik gjør han det faktisk og i dag. Hver gang et menneske tar imot Jesus er det akkurat det som skjer. Guds ord blir forkynt, et menneske hører ordet og en ny skapning blir til. Guds ord forvandler, ja, men det skaper også noe helt nytt og overmåte godt – av intet.

Derfor er det slik at en kristen har to naturer. Vi har fremdeles den gamle naturen som tenker mest på meg selv, som egentlig helst vil nyte livet her og nå uten å ofre fremtiden så mange tanker – eller som helst vil planlegge min egen fremtid ved å bygge på det jeg har og utvikle meg til å bli noe enda bedre.

Men Gud har også skapt et nytt menneske i meg. Det er et menneske og en natur som har sans for det Gud vil. Jeg er en ny skapning som er tilgitt av Gud og lever rent for hans øyne i verden i dag.

Frem til Jesu gjenkomst og oppstandelsen fra de døde må jeg leve med disse to menneskene – både det gamle og det nye, både det onde og det gode. Men takket være Guds Ord er jeg altså allerede nå også ny i Jesus. I 2 Korinterbrev 5:17 leser vi:

  • Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 2Kor 5:17

Hør Guds Ord!

Forkynnelsen av Guds Ord virker til frelse. Dypest sett er Guds ord også identisk med Jesus. Gud skapte verden ved, i og til Jesus. Med samme formål og på samme måte skapte han også meg. Men ikke nok med det, Guds frelser meg også fra min egen synd og egoisme i, ved og til Jesus, hans Ord.

  • For i ham [Jesus] er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Kol 1:16

Vår frelse avhenger altså av Skaperens Ord. Guds Ord, Jesus er vår frelser. Budskapet om denne frelsen finner vi i Guds Ord, Bibelen. Dersom vi hadde skjønt hvilken skaperkraft som ligger i det Ordet som står skrevet der hadde det neppe vært så mange nedstøvede Bibler i vårt land. Utfordringen blir derfor. La Guds Ord virke i deg med skaperkraft. For at du som…

  • Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2Tim 3:17b