Guds Ord har skaperkraft

– For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33:9