Guds Ord står fast

Guds ord står fast og skal aldri forgå. Blant all verdens argumenter er det en grunn som holder.