Det er en ære for oss å kunne presentere en nye lærebok. Boken GUDS VERDEN er en skolebok i trosforsvar. Den er beregnet for bruk i ungdomskolen, men kan også brukes i hjemmet eller på ungdomsforeningen, eller hvorfor ikke i konfirmasjonsgruppa? Boken er gjennomillustrert med mange bilder og med fakta, ordforklaringer og oppgaver. Du kan bla gjennom et utdrag av boken ovenfor.

«Vår verden», sier vi ofte. Vi tenker at vi eier verden og bestemmer reglene, fordi det jo er vi som bor her. Men Gud har et annet perspektiv. Det var Han som skapte himmelen og jorden. Det var Han som skapte oss.

Perfekt verden?

GUDS VERDEN er boken om den verden Gud skapte, men som i dag bare speiler restene av det opprinnelige. Gud skapte en perfekt verden. Verden i dag er alt annet enn perfekt. Etter menneskets syndefall la Gud hele verden under forgjengelighet. Utviklingen går mot avvikling. Men også den falne og forgjengelige verden er Guds verden.

Guds plan for menneskene er at de skal bli frelst gjennom Jesus og det Han gjorde for oss. Guds frelsesplan innebærer en fullbrakt soning av synden og seier over døden. Gjennom troen på Jesus frigjør Gud mennesker ut av sin falne stand. Deretter skaper Han en ny og uforgjengelig verden for sine barn.

Tverrfaglig

Boken GUDS VERDEN underviser om verdens gang fra skapelse til sluttføring. Boken tar et tverrfaglig utgangspunkt i grenselandet mellom kristendom, religion, naturfag og historie. Den er knyttet opp mot kompetansemål i fagfornyelsen 2020. Gjennom syv trinn (Skapelse, syndefall, storflom, språkforvirring, stedfortreder, soning og sluttføring) og 36 underkapitler skapes et bilde av Guds verden og Guds plan for menneskeheten. Gjennom lærerveiledningen får læreren tilgang på oppsummeringer og løsningsforslag og via nettsiden www.Gudsverden.no vil ytterligere ressurser gjøres tilgjengelige.

GUDS VERDEN er ført i pennen av Andreas Årikstad gjennom foreningen SKAPER, men har blitt til i samarbeid med ressurspersoner i flere kristne friskoler og utgis av SKAPER i samarbeid med Hermon forlag.

Formålet med boken er å bidra til å gi elevene del i et bibelsk verdensbilde og en kristen virkelighetsforståelse.

Boken kan kjøpes i SKAPERs nylanserte nettbutikk.