DEL 1 – SKAPELSE2020-08-03T14:24:42+02:00

DEL 1 – Skapelse

Bibelens skapelsesberetning representerer fundamentet, ikke bare i kristen tro, men også i verdens historie. Det faktum at Gud skapte verden får konsekvenser for de aller fleste lærepunkt og danner en bakgrunn for all naturforskning og en rekke andre vitenskaper. Kunnskap og viten som overser denne grunnleggende faktoren står i fare for å dra konklusjoner på feilaktig grunnlag.

Forståelsen av livet her og nå er også avhengig av troen på menneskets og naturens opphav. Det får konsekvenser for liv og samfunn hvorvidt de bygges på troen på Skaperen eller troen på tilfeldigheter og evolusjon.

Gjennom denne delen ønsker vi å peke på Guds fullkommenhet, Guds skaperordninger og skaperverkets kompleksitet. Det er et mål at eleven skal se seg selv som en del av en verden som er villet av Gud og i Guds hånd.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» ~Erma Bombeck

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top