DEL 2 – SYNDEFALL2020-08-03T14:24:40+02:00

DEL 2 – Syndefall

Gjennom syndefallet kom ondskap, lidelse og død inn i verden. Gjennom denne delen vil vi derfor ha fokus på de konsekvensene syndefallet fikk og på Guds veiledning i en verden preget av disse. Konsekvensene har flere sider idet de består av synd og ondskap på den ene siden, forgjengelighet i naturen på den andre siden og til sist også menneskers erfaring av alt dette i eget liv.

Budene og en kristne etikken står som et svar fra Guds side inn i en slik verden. Samtidig lærer Bibelen en annen vei som handler om Kristi stedfortredende lidelse. Helt fra starten peker alle Bibelens deler til syvende og sist mot dette punktet.

Eleven skal gjennom disse leksjonene se seg selv som synder og kjenne behovet for en frelser både for egen del og for verden som helhet.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Vi trenger å ta teologien tilbake inn i kirken, akademia har beviselig vært et svært utrygt sted for Bibelen. Den har blitt herjet med, vi trenger å ta den tilbake.~John MacArthur

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top