DEL 3 – STORFLOM2020-08-03T14:24:38+02:00

DEL 3 – Storflom

Flommen i Noahs dager gir anledning til å snakke både om Guds frelsesplan for mennesker, men også Guds dom over ondskapen. I denne boken vil likevel hovedvekten ligge på Bibelens beskrivelse av de historiske realitetene rundt Noah og flommen.

Flommens historiske realitet har gitt seg utslag i geologien og paleontologien på en måte som aktualiserer undervisning om dette også ut fra et bibelsk perspektiv. Sedimentære bergarter og fossiler vitner slik sett om Guds dom og arken og regnbuen i skyene om Guds omsorg og frelse.

Eleven skal gjennom disse leksjonen lære om hvordan Guds ord peker fremover og om hvordan Bibelens historier er virkelige hendelser som vi også i dag finner spor av. En viktig del av læringen handler om å reflektere over prosessene som fører til dannelsen av fossiler.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Er vitenskapelig ateisme en betydningsløs øvelse i intellektuell forakt? Innertier!~David Berlinski (agnostiker)

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top