DEL 4 – SPRÅKFORVIRRING2020-08-03T14:24:36+02:00

DEL 4 – Språkforvirring

Språkforvirringen kan fremstå som en liten og ubetydelig detalj i Bibelhistorien. Selve fortellingen om Babels tårn opptar bare 11 små vers. Likevel kan historien og de omkringliggende faktiske forhold neppe undervurderes. Hendelsen i Babel resulterte nemlig i spredningen, utbredelsen og diversiteten i språk, etnisitet, kultur og religion med mer.

Gjennom denne delen av boken vil vi søke å belyse dette. Mens flommen gir opphavsforklaring til mye av geologien vi ser, gir språkforvirringen opphav til mye av biologien. Diversiteten har sitt opphav i adspredelse, kombinert med overlevelsesevne etter prinsippet om survival of the fittest. Derfor blir mikro- og markoevolusjon behandlet i denne delen. På den religiøse siden har Babel-religionen mange likehetstrekk med verdens religioner i dag.

Det er et mål av eleven på ulike områder skal se sammenhenger mellom historien og verden slik den fremstår i dag.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Derfor ... hevder vi at Moses talte bokstavlig, ikke allegorisk eller figurativt, dvs. at jorden, med alle dens skapninger, var skapt innen seks dager, slik Ordet sier. Hvis vi ikke forstår grunnen for dette, la oss forbli elever og overlate jobben som lærer til Den Hellige Ånd.~Martin Luther, (fra kommentarer til 1. Mos)

Les andre artikler fra SKAPER:

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top