DEL 4 – SPRÅKFORVIRRING2020-08-03T14:24:36+02:00

DEL 4 – Språkforvirring

Språkforvirringen kan fremstå som en liten og ubetydelig detalj i Bibelhistorien. Selve fortellingen om Babels tårn opptar bare 11 små vers. Likevel kan historien og de omkringliggende faktiske forhold neppe undervurderes. Hendelsen i Babel resulterte nemlig i spredningen, utbredelsen og diversiteten i språk, etnisitet, kultur og religion med mer.

Gjennom denne delen av boken vil vi søke å belyse dette. Mens flommen gir opphavsforklaring til mye av geologien vi ser, gir språkforvirringen opphav til mye av biologien. Diversiteten har sitt opphav i adspredelse, kombinert med overlevelsesevne etter prinsippet om survival of the fittest. Derfor blir mikro- og markoevolusjon behandlet i denne delen. På den religiøse siden har Babel-religionen mange likehetstrekk med verdens religioner i dag.

Det er et mål av eleven på ulike områder skal se sammenhenger mellom historien og verden slik den fremstår i dag.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Kvinners spesielle egenskaper, intuisjon, persepsjon og imitasjon, er karakteristiske for de lavere raser og derfor for et forgangent og primitivt sivilisasjonsstadium~Charles Darwin

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top