DEL 5 – STEDFORTREDER2020-08-03T14:24:35+02:00

DEL 5 – Stedfortreder

Denne delen av boken ser på Jesu identitet og inntreden i verden. Jesus er sann Gud og sant menneske. Han er en historisk person som ble født, levde, døde og sto opp fra de døde og fór opp til himmelen.

Gjennom Bibelen har vi mange samtidige vitnesbyrd om dette, men også mange profetier fra det gamle testamente, har i århundrenes løp blitt åpenbart som pekere frem mot Kristi komme. Også ettertiden har vitnesbyrd om Kristus, først og fremst i Bibelen og kirkehistorien, men også gjennom sekulære kilder.

Eleven skal gjennom denne delen få kjennskap til Bibelens beretning om Jesus fra Nasaret og hvem han er som menneskesønnen og Guds sønn.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Det som virkelig interesserer meg, er om Gud hadde noe valg da han skapte verden. ~Albert Einstein

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top