DEL 6 – SONING2020-08-03T14:24:32+02:00

DEL 6 – Soning

Soningen handler om det som skjedde da Jesus døde på korset og sto opp fra de døde. Soningen av verdens synd danner grunnlag for forsoningen mellom Gud og mennesker. Gjennom troen på Jesu stedfortredende offer skjer en gjenopprettelse av forholdet mellom det enkelte menneske og Gud.

I denne sekvensen ser vi som et eksempel nærmere på profeten Jesaja og hvordan tekstkritikk og arkeologiske funn har påvirket synet på dette skriftet. Vi ser også hvordan Jesaja taler om Messias komme og hans gjerning, og hvordan jøder og kristne ser på disse tekstene.

Elevene skal gjennom denne delen få kjennskap til Jesu gjerning for oss, innholdet og tilegnelsen i denne, derunder prinsippene i de reformatoriske slagordene: Skriften alene, troen alene, Kristus alene, nåden alene, til Guds ære alene.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. ~1. Mosebok 1:1-3

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top