DEL 7 – SLUTTFØRING2020-08-04T07:37:25+02:00

DEL 7 – Sluttføring

Sluttføringen av historien har nær sammenheng med skapelsen, syndefallet og frelsen i Jesus Kristus. Slik syndefallet fikk konsekvenser for jorden vil også Jesu frelsesgjerning få konsekvenser for skaperverket. Sluttføringen er også en fullendelse av historien.

Fullendelsen vil skje ved at Gud skaper en ny himmel og ny jord. Skaperverket skal gjenopprettes og igjen bli godt. Før historiens endemål er fullt vil også mye bli verre. Endetidstegn vil vise seg blant annet i naturen, i tiden frem mot Jesu komme. Jorden vil komme inn i en avviklingsfase og skal til slutt forgå.

Elevene skal i denne delen lære om misjonsoppdraget som preger vår tid av historien frem til Jesu gjenkomst. De skal lære om Guds vesen og vilje, og om livets to utganger.

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Det er galskap å forvente av dem å skulle tro at en gud som skapte ved å bruke død forventer av mennesker å tro at de trenger å bli reddet fra nettopp den samme død.~Jane V. Canada

Les andre artikler fra SKAPER:

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top