Kapittel 10 – Etikk

Kapittel 10 – Etikk2020-08-04T08:18:21+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Det finnes en del kristne som synes å mene at den som skal finne Guds vilje må koble ut forstanden. De er på villspor. En sunn Herrens disippel vil – tvert imot – som oftest finne Guds vilje gjennom å spørre hva Guds ord sier om situasjonen eller spørsmålet, og bruke vettet for å korrigere livet etter Guds ord.
~Edin Løvås

Les andre artikler fra SKAPER:

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top