Kapittel 11 – DNA og mutasjoner2020-08-04T08:18:24+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

Sanford, John C: “Genetic entropy”

Årikstad/Lianes/Årikstad: “Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen» Hermon 2018 (eget kapittel om genetisk entropi)

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Man kan med rette si at hvis Gud skapte mennesket i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld. ~Camille Flammarion

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top