Kapittel 12 – Historiske beretninger2020-08-04T08:18:27+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Bibelen er ikke en vitenskapelig lærebok, men siden den er Guds åpenbarte ord, forteller den oss sannhet om den samme objektive virkeligheten som vitenskapen studerer~John LennoxSource: Sju dager som deler verden

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top