Kapittel 13 – Flommen, Guds dom over det skapte2020-08-04T08:18:28+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

https://skaper.no/grand-canyon-viser-jordens-historie/

Årikstad/Lianes/Årikstad: «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen» Hermon 2018 (diverse kapittel)

Ham, Ken & Hodge, Bodie: “A flood of evidence – 40 reasons Noah and the ark still matter” Master books  2016

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Det er farleg å tru at Gud skapte verda på seks dagar, eller at ei syndflod ein gong dekte heile kloden. Slik var det ikkje.~Biskop Halvor Norhaug

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top