Kapittel 21 – Platetektonikk2020-08-04T08:35:48+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

Skolebok: Lawrence, Debbie & Richard: «Our Planet Earth» God’s Design, Answers In Genesis, KY 2016 www.GodsDesign.com

Nettside: https://snl.no/platetektonikk

Artikkel om ordet Peleg: Brenneman, J: “The Earth was divided” Article shared 2019 (For tilgang ta kontakt med www.skaper.no )

Video animasjon https://www.youtube.com/watch?v=QCKi8Dw4wAU

Samle video om flommen, fossiler og tektonikk: https://www.youtube.com/watch?v=i8SCjn1hubc (Engelsk – litt vanskelig)

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Jeg mener at vitenskapsmenn, så vel som andre menn trenger å lære av Kristus. Og jeg mener at kristne som har vitenskapelige evner, trenger å studere vitenskap slik at deres forståelse av Guds herlighet kan nå sitt fulle mål.~James Clerk Maxwell (1831-1879)

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top