Kapittel 26 – Den historiske Jesus2020-08-04T08:35:58+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

Mye stoff fra Josefus finnes på norsk i denne boken: Mayer Paus L (red): «Josefus – hovedverker : en forkortelse av den jødiske oldtid og den jødiske krig» Hermon 1999

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0078:book=15:chapter=44&highlight=christus

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Har rasjonalisme i moralske spørsmål gitt oss forståelse av hva som er godt, hva som er rett og hva som er moralsk? Ikke i nærheten engang.~David Berlinski (agnostiker)

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top