Kapittel 36 – Kristendom i skolen2020-08-04T09:07:52+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Det er farleg å tru at Gud skapte verda på seks dagar, eller at ei syndflod ein gong dekte heile kloden. Slik var det ikkje.~Biskop Halvor Norhaug

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top