Kapittel 7 – Synd, lidelse og død2020-08-04T08:07:56+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

https://skaper.no/naturen-vs-bibelen-guds-to-boker-i/ (om å lese et forgjengelig skaperverk i lys av Guds ord, ikke omvendt)

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Selv fem-trinns-raketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill, når det nyfødte barn med et eneste blikk beviser at Gud er til. ~André Bjerke

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top