Kapittel 8 – 10 bud og en ny skapning2020-08-04T08:08:30+02:00

RESSURSER TIL DETTE KAPITTELET:

Luthers lille katekisme: De ti bud. Tilgjengelig som bok eller online blant annet her: https://www.foross.no/bekjennelsesskriftene/martin-luthers-lille-katekisme/

KAPITTELMENY – GUDS VERDEN:

Sitat som skaper engasjement

Feilen med allegorisering har vært kilden til mange onder, ikke bare åpnet det opp for en utblanding av den naturlige meningen i Skriften, men den gav også dristighet til å bruke allegori som fremste eksegetiske dyd.~John Calvin

Les andre artikler fra SKAPER:

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top