SKAPERStudio fikk en fin samtale med professor i termodynamikk Andy MacIntosh. Med en herlig britisk aksent snakket han om termodynamikken og forgjengeligheten i verden. Han snakket også om det uforgjengelige håpet som venter den om tror på det Skaperen sier i sitt ord. Skaperen som skapte himmel og jord, og som skal skape den nye himmel og den nye jord.

Andrew “Andy” McIntosh er professor i termodynamikk og forbrenningsteori ved University of Leeds. Hans forskningsgruppe har mottatt prisen “outstanding contribution to innovation and technology award” ved utdelingen “Times Higher Education awards” i London i 2010 for utviklingen av teknolofi basert på forsvarsmekanismen til bombardérbillen.

Det er SKAPERs styreleder, Jogeir Lianes, som intervjuer professor McIntosh.