Boken kan kjøpes på SKAPERs nettbutikk.

Boken «Skapelse og/eller evolusjon – Hva sier Bibelen» ble raskt en klassiker og har endelig kommet for salg igjen etter at forrige opplag har vært utsolgt i over to år. I mellomtiden har boken blitt utvidet og forbedret. Rammen er fortsatt den samme, men i den nye utgaven svares det på flere innvendinger og nye temaområder legges frem.

Boken er skrevet av Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Samuel Årikstad, og ble lansert på SKAPERKONFERANSEN 2018. Den er rettet mot ungdom som har spørsmål om temaene skapelse, evolusjon, tro og naturvitenskap. Boken tar opp mange tenkelige og utenkelige innvendinger mot det synet forfatterne hevder: At Bibelen er fullt ut troverdig også i de delene som har vitenskapelige implikasjoner.

Boken er grunnleggende tro mot den bibelske skapelsesberetningen og gir svar på mange spørsmål som:

  • Hvordan ble Adam 930 år?
  • Hvem giftet Adam og Evas barn seg med?
  • Kan urhistorien forstås billedlig?
  • Hvordan kan vi se lys fra stjerner langt borte?
  • Ble jorden skapt ved et Big Bang?
  • Har mennesker og sjimpanser nesten likt DNA?

Noen eksempler på nye tema som tas opp i andre utgave:

  • Er kreasjonisme noe nytt?
  • Genetisk entropi (levende organismers degenerering)
  • Hva med galt med Gap-teorien?

Boken anbefales til ung og gammel, lek og lærd, og kanskje viktigst av alt, til teologer som i sin utdanning er fortalt at Bibelens egen beretning om skapelsen, urhistorien og flommen kun er myte.

Vi har en Skaper mektig nok til både å skape himmel og jord samt fortelle oss på en forståelig måte hvordan Han gjorde det. Dette kan vi ha full tillit til – og vi kan frimodig gi Gud all ære. For vi er; Skapt av Gud – med viten og vilje.

Boken kan kjøpes på SKAPERs nettbutikk.

Noen anbefalinger av første utgave:

«Denne boka tek både evolusjonslæra og skapingslæra på alvor, som ho tek naturvitskapen og bibelsynet på alvor. Dessutan er ho lett skriva og godt pedagogisk tilrettelagt. Framstillinga er basert på eit bibelsyn som seier at alt i Bibelen er Guds Ord og fullt truverdig. Det inneber også at Bibelen er historisk påliteleg og talar sant om det som vert sagt som har naturvitskaplege implikasjonar.»

Johannes Kleppa, anmeldelse i Dagen

 

«Bibelen sier at vi skal ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus (2 Kor 10,5). Dette har de tre unge forfatterne i høyeste grad prøvd å gjøre. Bokas store styrke er den sterke bibeltilliten som den målbærer. (…) Boka er lettlest og river deg med fra første stund.»

Eivind Gjerde, i anmeldelse i tidsskriftet Bibelsk Tro

 

 «Ved å lese denne boken får en på en lettfattelig måte god innsikt i mange viktige tema. Jeg vil sterkt anbefale denne boken.»

Arve Misund, geolog

 

«Det vi kan observere er Guds gjerninger og disse gjerningene gjør synlig hvem Gud er. Han er skaper, opprettholder og nyskapende frelser og dommer i Jesus Kristus – helt entydig. Anbefales!»

Christiane Marun, biolog

 

«Den enkle måten dei jamstiller Bibelen og forskningsresultat på, vil være lett forståeleg for dei som ikkje er spesialistar. Det vert likevel gitt grundige svar på mange tekniske spørsmål. Overraskande å finne ei slik lettlesen bok om eit så viktig tema.»

Peter Klevberg, B.S., P.E., geoteknisk ingeniør – hydrogeolog

 

Boken kan kjøpes på SKAPERs nettbutikk.