Vi ærer skaperen av himmel og jord på SKAPERKONFERANSEN 2018