Luther og skapelse

“Derfor, hva gjelder Augustins oppfatning, forutsetter vi at Moses snakket bokstavelig, ikke allegorisk eller billedlig. Det vil si at verden, med all dens skapning, ble skapt i løpet av seks dager slik det ordrett står. Om vi ikke forstår grunnen til dette, la oss forbli disipler og overlate oppgaven med å være lærer til Den Hellige Ånd.”