I sommer fikk jeg gleden av å besøke Creation Museum og Ark Encounter i Cincinatti, Kentucky USA. Begge er eid av Answers in Genesis (AiG) og etablert for å formidle Bibelens urhistorie (1Mos 1-11) til et økende antall publikum. Sistnevnte attraksjon er en fullskala versjon av Noahs Ark og har rundt 1 million årlig besøkende, omtrent på nivå med Dyreparken i Kristiansand.

Hvert etter sitt slag

Dyrepark er det også i arken. Dyrene inni er stort sett av det kunstige slaget men alle kommer i par og er plassert i respektive bur med tilgang på vann og mat. «Slag» er for øvrig ett stikkord her. Dyrene som er utstilt er nemlig representanter for hvert sitt dyreslag. Noah trengte ikke to av hver art, men bare to av hvert slag. Hundedyrene kunne dermed representeres av ur-ulven og kattedyrene av ur-katten osv. En rekke antatt utryddete dyr var også representert.

Zorse og Zonkey

Utenfor arken var det også flere levende dyr. Også Museet, som ligger ca. 45 minutters bilkjøring unna, har egen dyreparkavdeling. Her er variasjonen av dyreslag representert blant annet ved at parken hadde sin egen Zorse (krysning mellom sebra og hest) og Zonkey (Krysning mellom sebra og esel). Da Gud skapte dyrene skapte han slag som siden ble differensiert i ulike arter – litt forenklet sagt – etter samme prinsipp som når to foreldre får flere barn som er litt forskjellige alle sammen.

Koselig eventyr eller brutal virkelighet?

Utstillingene inneholdt ellers masse god informasjon om Bibelens første kapitler, både av teologisk og vitenskapelig art. La meg nevne noe som gjorde et særlig inntrykk: En vegg var nærmest tapetsert med barnebøker om Noahs Ark som på forskjellige måter fremstilte Bibelens historie i eventyrformat. Arken som i Bibelen er 150 meter lang og 25 meter bred var i flere bøker fremstilt som en badebalje med Noah og noen få dyr oppi. Giraffen måtte typisk ha hodet ut av toppen på båten til tross for at Bibelen forteller at arken var 30 meter høy og altså hadde plass til giraffer i 3. etasjer.

Barnebøker viser dessverre sjelden et realistisk og Bibelsk bilde av Noahs Ark. På Ark Encounter vil man tydelig kunne se forskjellen på fiksjon og fakta.

Tanken på at barn, og voksne, vokser opp med en koselig eventyrfortelling og ikke Bibelens historie om dom over ondskapen og ødeleggelse av jorden er både trist og urovekkende. Det er som om vi ikke vil se realiteten i øynene når det gjelder beretningene om Guds dommer gjennom historien. Kanskje har det å gjøre med at vi frykter at Gud skal gripe inn på lignende måte i fremtiden?

Budskapet om frelse fra dommen var også sentralt på arken. Døren var viet en særlig plass her. Døren inn i arken var veien til frelse for datidens mennesker. Formidlingen ved Ark Encounter la ikke skjul på at Jesus Kristus er den døren som fører til frelse for mennesker. Målet med attraksjonen er da også å peke på han og på troverdigheten i Ordet der Han åpenbares.

En egen avdeling i arken var viet Bibel og misjon. Her ble flere kjente misjonærer presentert og Bibler i ulike utgaver var utstilt. Det ble ikke lagt skjul på at misjon krever offer og motstand. Det har også vært en kjent sak for AiG og Ark Encounter, som har fått merke motstanden både finansielt, gjennom media og ikke minst gjennom advarende brev sendt ut til skoler i området.

Utfordrende sannhet

En større gruppe ateister har også en gang i året, på åpningsdagen for arken, møtt opp utenfor for å demonstrere mot attraksjonen. Ateistene mener Ark Encounter lyver om jordens historie fordi de legger den bibelske historien til grunn. Ken Ham, AiGs grunnlegger, har en annen filosofi. I en verden der naturmuseer verden over forkynner Big bang og evolusjon og dermed parkerer Bibelens Gud, sier han: «Hvorfor kan vi ikke ha et museum som underviser sannheten?».

Ken Ham er AiGs grunnlegger og leder.

Egentlig er akkurat det godt sagt. Det er bemerkelsesverdig hvor problematisk det er med alternative stemmer når det kommer til opplæringen i at jorden har blitt til via evolusjon gjennom milliarder av år. At Gud skapte alt på 6 dager og siden dømte verdens ondskap med en verdensvid flom ser ut til å være en trussel for tanken til det moderne menneske. Slikt bør vi helst ikke høre, og i hvert fall ikke argumentere for. Folk kunne jo komme til å tro at det var sant!

Bibelens Noah – ingen mytologisk fabel

Et annet tema som kom tydelig frem var hvordan ulike urfolk hadde sine forskjellige flomhistorier som er gjenfortalt i slektsleddene bakover. Totalt finnes ca. 270 slike beretninger. Noen av dem var gjengitt i arken. Historiene fremstiller litt ulike detaljer om oversvømmelsen og redningen fra den. Det er med å gi troverdighet til ektheten av fortellingene.

Farkostene som ble brukt er også forskjellige. Det kjente babylonske gilgamesjeposet fremstiller en kubeformet «ark». I indianerkulturer ble farkosten typisk en kano og også andre kulturer er tydelig påvirket av sin egen kultur i formidlingen av historien. Bibelens historie skiller seg ut ved å gi konkrete mål, datoer og andre detaljer. Arken i Bibelen er også oppgitt i mål som gir god sjødyktighet, samtidig som den er enorm i størrelse.

Ferieopplevelse som setter evige spor

Besøket ved Ark Encounter og Creation Museum kan absolutt anbefales. Det bør settes av minst en dag ved hver av disse stedene. Det vil være en styrke å beherske engelsk sånn måtelig, men inntrykkene vil sette spor også for barn og mindre engelskkyndige. For barna er det dessuten anlagt lekeplasser, zip-liner og diverse annet.

Til venstre, artikkelforfatter og styremedlem i SKAPER Andreas Aarikstad. Til høyre, styreleder i SKAPER Jogeir Lianes.

For den som ønsker å fordype seg blir det gjennom sommeren holdt daglige foredrag og vist flere videoer, blant annet i et planetarium. Videoene går året rundt. Bokhandelen er fullstappet med bøker, dvd’er, suvenireffekter og annet og har man ikke plass i kofferten kan man besøke bokhandelen til AiG på nett og få alt rett hjem i stua.

Frelse fra historiens Herre

Ark Encounter ble åpnet 7/7 2016. Datoen 7/7 ble valgt for å peke på 1. Mosebok 7:7: «Så gikk Noah og hans sønner, hans kone og hans svigerdøtre med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen.» Ved inngangen til arken ligger 12 steiner stablet. Dette er minnesteiner ut fra Josva 4. Slik steinene skulle minne Israels barn om Herrens gjerninger for dem ved Jordan, er målet med Arken i Kentucky å minne om Herrens gjerninger til dom og frelse både i historien og i tiden som kommer.

Gud er historiens Herre. Ark Encounter er en hjelp til å se mer av det store bildet av hvem Gud er, hva han har gjort, hva han vil gjøre, og ikke minst at det angår den enkelte av oss.  


Lenker til mer informasjon:

www.answersingenesis.org

www.arkencounter.com

www.creationmuseum.org