Boken «Hva er god apologetikk – Bibelens posisjon i apologetikken og apologetikkens rolle i forkynnelsen» blir denne våren lansert av foreningen SKAPER i samarbeid med Hermon Forlag.

Apologetikk (trosforsvar) er i vinden. Men er all apologetikk god apologetikk? Tittelen på vår nye bok impliserer det motsatte. Vi mener et grunnleggende kriterium for godt kristent trosforsvar er at det bygger på Bibelen og at det ikke på noe punkt strider mot Bibelen. Bibelen bør være sentral i kristen apologetikk. Guds Ord er det middelet Gud har forordnet til å gi lys og forstand til alle mennesker. De beste gudsargumenter er Guds egen argumenter! Forkynnelsen av Guds Ord er det beste trosforsvar.

Har du lyst å lese mer om god apologetikk? Bestill boken i SKAPERs nettbutikk for bare 249,- porto inkludert.