Velkommen til SKAPER

SKAPER er til av en grunn. Det er for å peke på Guds Ord. Vi ønsker å peke vekk fra oss og mot Han som er Ordet og skaper av alle ting. SKAPER ønsker å være en tydelig retningsviser i vår tid mot Han som sier han er Sannheten. Sannhet er som alt annet i vår tid blitt et relativt begrep, og mange er også komfortabel med et slikt forhold til sannhet. SKAPER tror på en absolutt sannhet og at denne er mulig å finne. SKAPER mener at Han som er Sannhet har åpenbart hva som er sannhet om mennesker og for mennesker først og fremst gjennom Bibelen.

Her kan du lese mer om Hvorfor SKAPER

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17  så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» 2. Tim 3.16-17

Foreningen SKAPER

Foreningens navn er SKAPER og den ble stiftet 30.01.2016

Foreningen SKAPER består av 101 stiftere fra hele Norge. Stifterne kommer fra forskjellige trossamfunn og har forskjellig bakgrunn både med tanke på utdannelse og yrke.

Foreningen SKAPER vil utbre evangeliet, utruste de troende og forsvare hele Bibelens autoritet.

Bibelen er den treenige Guds ufeilbarlige ord og eneste normgiver for liv og lære, og i lyset fra Bibelen forstår vi at:

 • Gud skapte verden særdeles god på 6 dager a 24 timer for ca. 6000 år siden, uten død og lidelse.
 • Mennesket falt i synd og Gud innførte døden for å hindre synden i å råde evig.
 • Skaperverket ble forbannet og underlagt forgjengelighet.
 • Den daværende verden ble i Noah’s dager dømt ved en verdensvid flom.

Første Mosebok danner fundamentet for forståelsen og troverdigheten til resten av Bibelens budskap:

 • Jesus vant over døden og frelser oss fra syndens makt.
 • Jesus skal en dag komme igjen og dømme levende og døde.
 • Gud skal gjenopprette himmel og jord, der død og lidelse igjen ikke lenger eksisterer.
 • Livet har to utganger, enten en evig fortapelse borte fra Guds kjærlighet eller en evig frelse i samfunn med Skaperen.
 • Læren om et historisk syndefall er viktig for å forstå læren om Jesu stedfortredende død for alle menneskers synd.

Foreningen SKAPER vil i hovedsak fokusere på skapelsen og urhistorien.
Foreningen SKAPER ønsker å vise hvordan empirisk vitenskap bekrefter Bibelens fremstilling.
Foreningen SKAPER ønsker blant annet å:

 • drive en nettside
 • utgi materiell, som blant annet bøker, artikler og videoer
 • korrigere eksisterende skolemateriell
 • tilby talere og foredragsholdere
 • samarbeide med etablerte kristne utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og menigheter

Noen av våre tjenester

Nettside om skapelse
Foredragsholdere
Bøker, videoer og annet materiell
Skolemateriell

SKAPERs styre

Jogeir LianesStyreleder
Bernt Arild GjøvågNestleder
Andreas ÅrikstadStyremedlem
Iver-Olaf GrimstadStyremedlem

Kontakt SKAPER

Adresse: Raschs vei 52 A, 1153 Oslo
Epost: post@skaper.no
Telefon: 902 45 458
Org.nr: 916 969 562

For pressen