«Menneskets DNA ruster i stykker som en bil.» Sitatet kommer fra professor i genetikk John C. Sanford ved Cornell University. Naturen tar ikke feil. Vi lever i et univers fylt av naturprosesser som bryter alt ned. Skaperverket er underlagt forgjengelighet. Mennesker og dyrs DNA fylles opp med flere og flere skadelige mutasjoner. Vi er vitner til en devolusjon av globalt omfang. Vi lever vår hverdag på en planet der vi bokstavelig talt går på sedimenter stappfulle av døde dyr som vitner om katastrofale hendelser i fortiden. Nyhetene minner oss om død og lidelse hver eneste dag og vår egen erfaring vitner for oss om lidelsens og dødens realitet. «Slik har det alltid vært» hevder mange i dag og prøver å slå seg til ro med en meningsløs tilværelse. Nei sier noen, Gud finnes jo, han har riktignok brukt millioner av år med lidelse og død som sin skapende prosess, men vi kan tro på han likevel, sies det. SKAPER forstår godt at stadig flere ikke vil ha noe med en slik gud å gjøre. SKAPER ønsker å vise til Bibelens Gud, den Gud som skapte alt godt, den Gud som med god hensikt la skaperverket under forgjengelighet, den Gud som selv ble menneske og som har gjort alt som skal til for å fjerne døden og lidelsen som realitet.

30. januar 2016 ble foreningen SKAPER opprettet. I år, 30. Januar 2017, går SKAPER «live» via www.SKAPER.no til det norske folk. SKAPER vil fortelle at død og lidelse slett ikke alltid har eksistert og at dette faktum kan gi mennesket framtid og håp. SKAPER er en tverrkirkelig forening med 101 stiftere fra de fleste kirkelige og lavkirkelige sammenhenger.

SKAPER har et valgt styre som bistås av et fagråd bestående av professorer og fagpersoner innen relevante naturvitenskapelige fagfelt. SKAPER vil jobbe apologetisk (med trosforsvar) og med vitenskap og ønsker å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten. SKAPERs dypeste formål og hensikt er å gi Gud ære og tjene mennesker ved å peke på Evangeliet og dets troverdighet og fundament i Bibelen og verdens historie. SKAPER håper å være med å bryte ned dagens paradigme som kun forkynner en ting: Lidelse gjennom milliarder av år. Skaper mener Bibelen gir oss et annet paradigme å bygge våre liv på, nemlig at alt var særdeles godt og en gang igjen skal bli godt.