• Guds verden er en skolebok i Trosforsvar. Den er beregnet for bruk i ungdomskolen, men kan også brukes i hjemmet eller på ungdomsforeningen, eller hvorfor ikke i konfirmasjonsgruppa? Boken er gjennomillustrert med mange bilder og med fakta, ordforklaringer og spørsmål. Formålet med boken er å bidra til å gi elevene del i et bibelsk verdensbilde og en kristen virkelighetsforståelse.
  Til boken hører også en lærerveiledning, se her.

  KLASSESETT:

  Ved kjøp av klassesett av elevboken på 20 eller flere bøker får du 50 kroner avslag per bok. Rabatten får du automatisk når du velger flere bøker, eller du kan sende hele din bestillingen på epost til post@skaper.no. Husk å oppgi antall elevbøker, antall lærerveiledninger, fakturainformasjon og leveringsadresse

  ODEL OG EIE:

  Vi verdsetter de som velger å la elevene få bøkene til odel og eie. Dersom din skole gjør det, ønsker SKAPER å gi ytterligere 50 kroner i rabatt per bok når du kjøper klassesett på min. 20 bøker. Dette oppnår du ved å legge inn rabattkoden "ODELOGEIE" i handlevognen eller ved å oppgi dette dersom du bestiller per epost.
 • Denne doktorgradsavhandlingen gir sterke logiske, vitenskapelige og eksperimentelle begrunnelser for at bibelbasert kristendom har en overlegen sannsynlighet for å være riktig, sammenliknet med ateisme og alle religiøse livssyn. Forfatteren argumenterer for at vi kan stole på at de 66 bøkene i Bibelen er Gud-inspirerte og uten feil, og han argumenterer overbevisende for at Gud skapte ut av ingenting ved sitt ord for rundt 6000 år siden og fullførte dette arbeidet etter seks ordinære dager. Tre forskjellige bibelske grunner, som hver enkelt er tilstrekkelig til å forkaste all makro-evolusjon, blir behandlet i detalj.
 • Salg

  Skapelse og/eller Evolusjon

  199,00 kr
  Ble jorden skapt på seks dager eller i løpet av millioner av år? Har Adam levd eller er han bare en mytisk figur oppfunnet av jødiske prester? Har livet utviklet seg fra encellede organismer til avanserte skapninger som aper og mennesker, eller er dyrene skapt «hvert etter sitt slag»?
 • Lærerveiledning til «Guds verden – Trosforsvar for ungdomskolen». Lærerveiledningen gir veiledning og tips for undervisningen ut fra Elevboka. Formålet med Guds verden er å bidra til å gi elevene del i et bibelsk verdensbilde og en kristen virkelighetsforståelse.
  Elevboka bestiller du her.
 • Til stadighet hører vi om hvordan materialismen utfordrer oss. Her er en Andaktsbok for Materialister - 31 lesestykker om tid, penger og vanvittig bra investeringer.
 • Det er helt sikkert at Jesus kommer igjen! Vi vet AT Han kommer, vi vet HVORDAN Han kommer, men ikke NÅR Han kommer! Men Bibelen har mye å si oss om endetiden og tegnene som varsler Hans komme. Det er det denne boken handler om.
 • Apologetikk, eller trosforsvar, er i vinden. Men er all apologetikk god apologetikk? Tittelen på vår nye bok impliserer det motsatte. Vi mener et grunnleggende kriterium for godt kristent trosforsvar er at det bygger på Bibelen og at det ikke på noe punkt strider mot Bibelen. Bibelen bør være sentral i kristen apologetikk. Guds Ord er det middelet Gud har forordnet til å gi lys og forstand til alle mennesker. De beste gudsargumenter er Guds egen argumenter! Forkynnelsen av Guds Ord er det beste trosforsvar.
 • En samling om flere temaer rundt tilliten til Bibelen som Guds uforanderlige og ufeilbarlige ord, skrevet av forskjellige forfattere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA.
 • Var skapelsens dager i 1. Mosebok 24-timers dager eller lange perioder? Hva trodde og lærte Jesus om 1. Mosebok? Boken er på engelsk.
 • "Endelig får vi vitenskapelige argumenter som viser det vi har trodd lenge - at evolusjonsteorien ikke er en vitenskapelig teori. Dette er en viktig og trosstyrkende bok." - Sten Sørensen - forkynner, forfatter og redaktør
 • Hva er det beste beviset for en ung jord? Hva er forutsetninger, og hvordan passer de inn i debatten omkring jordens alder? Har ikke forskere bevist at jorden er gammel? Hva sier en gammel jord om Guds karakter? Boken er på engelsk.
 • Her er et bibelsk og vitenskapelig blikk på katastrofen som forandret jorden. Bli utstyrt med konsise, kraftige og illustrerte svar på spørsmål angående transkontinentale berglag, hurtig erosjon, foldede berglag og mer. Boken er på engelsk.
 • Museer, medier og skoler erklærer alle at dinosaurer døde for millioner av år siden. De lærer også at fuglene i hagen din faktisk er etterkommere av dinosaurer. Men hva er sannheten? Først når vi begynner med Bibelen, kan vi forstå dinosaurers sanne historie. Boken er på engelsk.
 • Ved å kombinere den nyeste forskningen med nøye bibelsk studie, viser eksperter hvorfor vi kan stole på den bibelske beretningen om Noahs Ark. Vær forberedt på å gi gode svar på dette kontroversielle emnet. Boken er på engelsk.
 • Are you ready to defend the Bible?

  The Answers books have been powerful tools in equipping believers to share and defend their faith. Now the newest release in this landmark series takes on hot-button topics like climate change, the intelligence of ancient man, the best creation evidences, and many more. Millions of people have walked away from the faith because they sought answers for what seemed a contradiction between Christian belief and scientific teaching. For those who desire a deeper walk and a thriving faith in the face of growing cultural adversity, here are answers to relevant questions our world is asking!

  33 Chapters!

  1. Does the Gospel Depend on a Young Earth? (Ken Ham)
  2. Do Plants and Leaves Die? (Dr. Michael Todhunter)
  3. Dragons ... Were They Real? (Bodie Hodge)
  4. Peppered Moths ... Evidence for Evolution? (Dr. Tommy Mitchell)
  5. Is Evolutionary Humanism the Most Blood-stained Religion Ever? (Bodie Hodge)
  6. Was Charles Darwin a Christian? (Dr. Tommy Mitchell)
  7. Cavemen ... Really? (Dr. David Menton, Dr. Georgia Purdom and John Upchurch)
  8. Should There Really Be a Battle between Science and the Bible? (Roger Patterson)
  9. What Did the Reformers Believe about the Age of the Earth? (Dr. Joel R. Beeke)
  10. What Are Some of the Best Evidences in Science of a Young Creation? (Dr. Andrew A. Snelling, Dr. David Menton, Dr. Danny R. Faulkner, and Dr. Georgia Purdom)
  11. Have People Always Been Brilliant or Were They Originally Dumb Brutes? (Don Landis)
  12. What about Living Fossils? (Dr. John Whitmore)
  13. What Is the State of the Canopy Model? (Bodie Hodge)
  14. Are There Transitional Forms in the Fossil Record? (Dr. David Menton)
  15. Could the Flood Cataclysm Deposit Uniform Sedimentary Rock Layers? (Dr. Andrew A. Snelling)
  16. Should We Be Concerned about Climate Change? (Dr. Alan White)
  17. What about Creation, Flood, and Language Division Legends? (Troy Lacey with Bodie Hodge)
  18. How Big Is the Universe? (Dr. Danny R. Faulkner)
  19. Could Noah’s Ark Have Been Made of Wood? (Tim Lovett)
  20. What about Environmentalism? (Dr. E. Calvin Beisner)
  21. What about Distant Starlight Models? (Dr. Danny R. Faulkner and Bodie Hodge)
  22. What Are the Tactics of the New Atheists? (Dr. Elizabeth Mitchell)
  23. Were There Any Volcanoes, High Mountains, and Earthquakes before the Flood? (Dr. Andrew A. Snelling)
  24. What about Beneficial Mutations? (Dr. Georgia Purdom)
  25. What about the Hebrew Language and Genesis? (Dr. Benjamin Shaw)
  26. The Recapitulation of Recapitulation: Does Embryology Prove Evolution? (Dr. Elizabeth Mitchell)
  27. Is Speciation Evidence for Creation or Evolution? (Dr. Gary Parker)
  28. Are Genetically Modified Organisms (GMOs) Wrong? (Dr. Andrew Fabich)
  29. What about Design Arguments Like “Irreducible Complexity”? (Dr. Stuart Burgess)
  30. What about the Origin of the Solar System and the Planets? (Dr. Danny R. Faulkner)
  31. Did Noah Need Oxygen Tanks on the Ark? (Bodie Hodge)
  32. The Image of God (Dr. Corey Abney)
  33. Dear Atheists ... Are You Tired of It All? (Bodie Hodge)
  Be more effective in defending scriptural authority and the truth of Genesis as literal history with the latest installment of The New Answers Book series! Join Ken Ham and more than a dozen other leading creation scientists and authors as they provide concise and exciting answers to some of the most-asked questions of faith in our culture today.
 • Eksperter innen paleontologi, anatomi, genetikk og gamle bibeltekster undersøker både vitenskapelig bevis og bibelsk historie. De viser at mennesker ikke er i slekt med aper, men ble unikt skapt av Gud i hans bilde. Boken er på engelsk.
 • Oppdag de sterke bevisene som peker mot en ung alder for universet, og få også et bibelsk syn på astronomi. Det er virkelig sant, den uendelige størrelsen og kompleksiteten i universet forkynner Guds, universets designers, fantastiske majestet og kraften. Boken er på engelsk.
 • Er jorden milliarder av år gammel eller bare tusenvis? Hvor kom ideen om “millioner av år” fra? Hvor gammel er jorden? Boken er på engelsk.
 • Har du noen gang hørt den berømte setningen "vitenskap mot bibelen"? Noen sier at vitenskap er det som bygger biler, mobiltelefoner og romraketter. Andre sier at vitenskap er evolusjon. Så hva er vitenskap? Boken er på engelsk.
 • Oppdag hvorfor Noah sannsynligvis bare trengte noen få tusen dyr, og hvordan han og hans familie kunne ha tatt vare på alt livet på Arken under flommen. Boken er på engelsk.
 • Denne barneboken lærer hovrdan arken bare hadde én dør som Noas familie og dyrene kunne gå inn gjennom for å bli reddet fra flommen. Boken er på engelsk.
 • Tittel oversatt til norsk: "Det Store Vendepunkt - Kirkens katastrofale feil om geologi - før Darwin." Mange tror feilaktig "ung-jord" er en ny oppfinnelse. Norskættede Dr. Terry Mortenson avslører fascinerende original forskning som dokumenterer en annen historie.
 • Boken tar opp de mange spørsmålene om flommen og Noahs ark gjennom årene. Den inneholder det du trenger på en lettlest måte. Boken er på engelsk.
 • En kjær klassiker som vil ta deg med på en fantastisk reise gjennom historien - til den bibelske kilden til dinosaurer! Vakkert illustrert. Boken er på engelsk.

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top