• Hva er det beste beviset for en ung jord? Hva er forutsetninger, og hvordan passer de inn i debatten omkring jordens alder? Har ikke forskere bevist at jorden er gammel? Hva sier en gammel jord om Guds karakter? Boken er på engelsk.
  • Denne doktorgradsavhandlingen gir sterke logiske, vitenskapelige og eksperimentelle begrunnelser for at bibelbasert kristendom har en overlegen sannsynlighet for å være riktig, sammenliknet med ateisme og alle religiøse livssyn. Forfatteren argumenterer for at vi kan stole på at de 66 bøkene i Bibelen er Gud-inspirerte og uten feil, og han argumenterer overbevisende for at Gud skapte ut av ingenting ved sitt ord for rundt 6000 år siden og fullførte dette arbeidet etter seks ordinære dager. Tre forskjellige bibelske grunner, som hver enkelt er tilstrekkelig til å forkaste all makro-evolusjon, blir behandlet i detalj.
  • Til stadighet hører vi om hvordan materialismen utfordrer oss. Her er en Andaktsbok for Materialister - 31 lesestykker om tid, penger og vanvittig bra investeringer.

Tittel

SKAPER vil utbre evangeliet og utruste troende.

SKAPER vil fokusere på skapelsen og urhistorien.

SKAPER vil vise at vitenskap bekrefter Bibelen.

Go to Top