Det kan lyde fremmed, men vitenskapen vil for alltid stå i milliongjeld til Bibelske literalister.