Har noen gitt beviser for at Gud ikke eksisterer? Ikke i nærheten engang.